HISTORIA ROZWOJU HODOWLI ROTTWEILERÓW W POLSCE cz.V,VI,VII

( Autor Aleksandra Tarczyńska – Mizak przedruk artykułów z lat 1996-2002, które ukazywały się w kwartalniku „Rottweiler” )

cz. V napisana w kwietniu 1999r.

 

W latach 90-tych pogłowie rottweilerów w Polsce tak się rozrosło, że na wystawach zaczęło ich być więcej niż owczarków niemieckich, które dotąd wiodły prym wśród ras obrończych. Na poparcie tego stwierdzenia podam, że w 89r. na Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych w Poznaniu zgłoszono 116 owczarków niemieckich – rottweilerów 111, w 90r. na Regionalną Wystawę Psów Rasowych w Warszawie zgłoszono 72 owczarki niemieckie – rottweilerów 69, ale już w tym samym roku na Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych w Poznaniu zgłoszono 114 rottweilerów i 83 owczarki niemieckie, w rok później na Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych w Warszawie zgłoszono 103 rottweilery i 88 owczarków niemieckich a na Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych w Poznaniu – 117 rottweilerów i tylko 68 owczarków niemieckich. Liczby te świadczą o tym, że rottweiler w Polsce stał się rasą co najmniej tak popularną jak owczarek niemiecki a do tego „modną” – rottweilera wypadało mieć, co jak później się okazało, nie wyszło tym psom na dobre, bo rottweiler nie jest psem dla każdego. Za hodowlę rottweilerów zaczął się brać „kto żyw” i często, gęsto – „gdzie bądź”, co przyniosło nieciekawe rezultaty i popsuło opinię rasie.

Z początkiem lat 90-tych sprowadzono do kraju sporo „świeżej krwi” z USA, Niemiec, Francji, Holandii, Danii, a także z byłej Czechosłowacji i byłego ZSRR. Właściciel koszalińskiej hodowli „z Sowińskiego Młyna” p. Zdzisława Tarnowicz przywiózł z USA szczenną sukę (pokrytą utytułowanym psem Darkstarr`s ALTER EGO) – E.Z.PHANTASIE (ur. 30.01.88r, o: CH Sunnysibe`s JURGE, m: E.Z. PHALLON) oraz psa Darkstarr`s CARMINE v. CHRISTEL (ur. 24.03.90r., o: Darkstarr`s ALTER EGO, m: BRENDA v. Steinkopf) proporcjonalnego, z niezłym ruchem ale o nieco za jasnym oku. E.Z.PHANTASIE (Fanny) dała w hodowli „z Sowińskiego Młyna” 2 mioty – w 91r. po Darkstarr`s ALTER EGO miot „B” a w nim późniejsze reproduktory – BENNO z Sowińskiego Młyna (reproduktor w hodowli „Neckar”, później sprzedany do Rosji) i BRANDO z Sowińskiego Młyna (reproduktor w hodowli „od Toma z Gór”) oraz suki hodowlane BRENDĘ i BETTY z Sowińskiego Młyna ( w hod. „Kawalkada”) i BUENĘ z Sowińskiego Młyna (hod. „z Orlej Stanicy”). W 92r. po Darkstarr`s CARMINE v. CHRISTEL urodził się miot „C”. W roku 93 E.Z.PHANTASIE (Fanny) i Darkstarr`s CARMINE v. CHRISTEL (Carmin) znalazły się w hodowli „Kawalkada” p. Krystyny Babireckiej, gdzie Fanny dała 2 mioty – „H” i „J”. Po kilku latach pobytu w „Kawalkadzie” Fanny i Carmin ponownie zmieniły właściciela. Reproduktory jakie po sobie zostawił Carmin to CERBER z Czerniakowskiej Doliny (m: AMANDA Alofan), CH DEMON Superator (m: ADRA Via Naturalis), INT. CH Pl. BASTOR Granica Północy (m: NORA Hajka), CZANDAR Alofan (m: ARIKA Alofan), LARGO z Żywieckiej Kotliny (m: AXA pod Jabłonią). Pozostawił też suki hodowlane.

BASTOR Granica Północy

BENNO z Sowińskiego Młyna

BRANDA z Sowińskiego Młyna

Do hodowli „Kawalkada” trafiły też z początkiem lat 90-tych dwa importowane psy – sprowadzony z USA SANDRAGON`S DREAM Kawalkada (ur. 07.08.90r, o: von Hottenstein HUBABUBBA, m: Dynasty SPINOFF) oraz nabytek z Francji FLASH du Rouyame des Neiges (ur. 02.12.90, o: ILCO v. Fusse der Eifel, m: ASTA du Rouyame des Neiges). SANDRAGON`S DREAM Kawalkada (Rasco) dał w „Kawalkadzie” jeden miot z suką BETTY z Sowińskiego Młyna (w 94r. miot „F”) po czym on i BETTY opuściły „Kawalkadę”. FALSH – niedużych rozmiarów piesek o doskonałym ruchu uzyskał tytuł CH Pl. Jako reproduktor pokrył w Polsce sporą ilość suk przebywając w „Kawalkadzie”, czasowo też w bydgoskiej hodowli „Negrus”, był wypożyczany na Litwę. Potomstwo FLASHA charakteryzuję się przede wszystkim odziedziczonym po ojcu płynnym, wydajnym ruchem. Jego najbardziej utytułowanym synem jest znany bywalcom wystaw INT CH Pl. BRUTUS Assarion, którego matką jest NIAGARA Kawalkada (o: AUGRITT z Klaudyny, m: BIRMA z Głęboczka). Utytułowanymi dziećmi FLASHA są też CH Pl. THEONA – TEMIDA Cum Laude (m: CH Pl. REXA Neon), CH Pl. CARINA z Samotni Christa i CH Pl. GLORIA z Samotni Christa (m: RITA od Jancola), CH Pl. EZOP Discordia (m: BALI Skorpionie Gniazdo), bodaj najładniejszą córką FLASHA była ur. w 93r. BOSCA Pia Fidelia (m: CH Pl. ZORBA z Rybia) – w rękach czeskich, później sprzedana do Francji, gdzie przedwcześnie zakończyła życie. W hodowli „Kawalkada” pozostawiono córkę FLASHA i .Z.PHANTASIE – ur. w 93r. HONEY Kawalkada. FLASH du Rouyame des Neiges zaznaczył swą obecność w rodowodach wielu współcześnie żyjących w Polsce rottweilerów, uzyskał też tytuł Najlepszego Reproduktora na Klubowej Wystawie Rottweilerów w Lublinie w 97 r.

EZOP Discordia

FLASH du Royamus des Neiges

W bydgoskiej hodowli „Negrus” przybył niemiecki ILLAX v. Ammonit (ur. 10.02.87r., o: FETZ zur Klamm, m: CILLY v. Bayernland), który przedtem był własnością p. Aleny Buriankowej z Czechosłowacji. Jako reproduktor pies ten był wykorzystywany z różnymi skutkami w hodowli „Negrus”, krył też suki innych hodowców, ale hodowlanego potomstwa pozostawił niewiele. Najbardziej znanym jego synem jest CH Pl. BOY z Brzozy Toruńskiej (m: AREKA Porter) – reproduktor w oddziale Toruń, córką – CH Pl. BORA od Cudzoziemki (m: DAMA Negrus). Do hodowli „Negrus” trafiły też z tego samego źródła co ILLAX v. Ammonit dwie kolejne „Niemki” – YOLA v. Bakkes i HELLA v. Kriegsdamm. YOLA v. Bakkes (ur. 15.01.91r., o: BENNO v. Schwarzen Heide, m: MAJA v. Bakkes) – mimo, że sama niezbyt urodziwa, ale o doskonałym rodowodzie – dała w trzech miotach dobre hodowlane potomstwo m.in. urodzone w 93r. po QUIRIN-ie v. Pfaffeneck suki hodowlane: SAGĘ Negrus (hod. „Słupianka”), CH Pl. SAWĘ Negrus (hod. „Kawalkada”) i SAYGĘ Negrus pozostawioną w macierzystej hodowli oraz urodzonego w 94r. również po QUIRIN-ie v. Pfaffeneck reproduktora UVE Negrus (hod. „Saton”). Z trzeciego miotu YOLI ur. w 95r. po GLENN-ie v. Scheldetal pochodzą reproduktory BELAMY Negrus i BENN Negrus.

UVE Negrus

HELLA v. Kriegsdamm (ur. w 91r. o: JACK v. Pfaffeneck, m: SHORTI v. Rauberfeld) dała w hodowli w hodowli „Negrus” 2 mioty „O” i „W”. W roku 93 hodowla „Negrus” sprowadziła jeszcze jednego reproduktora z Niemiec, którym był QUIRIN v. Pfaffeneck (ur. 02.09.91r. o: SALM v. Kupferdach, m: JESSICA v.d. Habenichts). Pies ten krył w Polsce 2 lata i pozostawił trochę potomstwa, z którego do hodowli trafiły m.in. TAJGA, TROJA i TOGA Negrus (m: NIKE Negrus), wspomniane wcześniej dzieci YOLI v. Bakkes (SAGA, SAWA, SAYGA i UVE Negrus), ZAMBIA Sarapis, ABBA Palmaris.

W podpoznańskiej hodowli „An-Ro-Ge” przebywały na początku lat 90-tych sprowadzone z NRD dorosłe reproduktory: ASCO v. Erzberg (ur. 25.07.85r., o: HASSAN v. Weissem Schwał, m: ASTRID v. Weissem Hirsch) , INGO v. Goldenen Lowen (ur. 10.03.87r., o: WOLF v. Winkel, m: WALLY Goldenen Vlies, nieco później dołączył do nich EROS v. Scheldetal pochodzący z RFN. ASCO v. Erzberg do hodowli „An-Ro-Ge” trafił z Jeleniej Góry – jego poprzednim właścicielem był p. Zbigniew Gacek. ASCO krył w latach 89-94, pozostawił kilka reproduktorów – DUDU Gorzowska Hacjenda (m: DONIA z Siedmiu Wzgórz), ALAN-a Pol-Rot (m: SONIA Helgoland), AGAT-a z Lubońskiej Przystani (m: CYDRA Kąk-Alk) oraz kilkanaście suk hodowlanych.

INGO v. Goldenen Lowen krył w latach 90-95, reproduktory, jakie po sobie zostawił to : SZOGUN An-Ro-Ge (m: SALI z Wólki), DAGIS i DAKS z Gaju nad Ślężą (m: META Aksjomat), DAKAR Kizos (m: BRITTA An-Ro-Ge), DINO Pol-Rot (m: ALFA Psia Kapella), ABDUL z Namiotu Centuriona (m: AGBA od Toma z Gór). Bardziej znane córki INGO to SONIA An-Ro-Ge (hod. „Osanna”) i ALMA Pol-Rot (Hod. „Darel).

IGOR v. Wildach był mało używany jako reproduktor, kryta nim była m.in. w 90r. BRENDA Ajma (hod. „Ben Asama” – miot „K”). EROS v. Scheldetal krył w latach 93-96, ale jego potomstwa w hodowli nie widać.

Importowane psy zasiliły też istniejącą od początku lat 80-tych hodowlę „Groza” p. Waldemara Mrowca z Opolszczyzny. Były to – importowany z Dani pies reproduktor CLAES (ur. 04.05.90r. o: LUDWIG, m: CARMEN v. Lenthe) i importowana z Niemiec suka DESSI v. Pfaffenkopf (ur. 20.10.91r., o: WAWO v.d. Bergkirsche Siger, m: NADIA v.d. Bergkirsche Waltsiger) suka ta pokryta LEX-em z Zielonej Willi (reproduktor w hodowli „Groza” – o: CH Pl. CERBER Aklap, m: RUMBA Respekt) dała miot „D” a w nim suki hodowlane – DEJSI Groza (hod. „Alembert”) i DEBORĘ Groza (hod. „Raciborska Dolina”). CLAES krył niewiele, kryta nim była m.in. CH Pl. LIRA v. Haus Duffenter – miot „W” w hodowli „z Rybia”.

Sosnowska hodowla „Neckar” sprowadziła z RFN dorosłego reproduktora CH Pl. ALF-a v.d. Silbergrube (ur. 27.03.88r., o: GREIF v. Dongelberg, m: BORA v. Morgenweide), który przebywał w Polsce do 92r. Pozostawił reproduktora ARAK-a Pia Fidelia (m: CH Pl. ZORBA z Rybia) oraz suki hodowlane m.in. CH Pl. BAJKĘ Piękne Oczy (matkę CH Pl. AKSUM-a od Wodnika i Ryby), BIRMĘ z Samotni Christa (hod. „ z Samotni Christa), WIGĘ Neckar (hod. „Mendog”), ARIĘ Pia Fidelia (hod. „z Rybia”, „Kawalkada”).

W hodowli „Neckar” przebywał też dwa lata (93-95) importowany z USA ARDAN (ur. 04.05.01r., o: RUBEN, m: CLAUDIA Jenny`s) po którym urodziły się mioty „G”, „F” i „A” z przydomkiem „Neckar”, ale potomstwa tego reproduktora nie widać w hodowli.

Swój ślad w naszej hodowli zostawił natomiast niemiecki CLIFF v. Aachener Tor (ur. 08.03.90r., o: IWAN v. Fusse der Eifel, m: BESSY v.d. Zehntgasse), który był zarejestrowany w ADRK a krył w Polsce przebywając tu czasowo za swoim właścicielem p. Krzysztofem Kamińskim z Piotrkowa Trybunalskiego ( w latach 80-tych właściciel reproduktora CH Pl. ERMS-a od Maruchy i przydomka „z Hodowli Rottweilerów”) Pozostał po nim reproduktor w oddziale Białystok BINGO Wigraszek (m: BIRMA z Krainy Mrozów) i jego siostry miotowe – suki hodowlane – BARTA Wigraszek (hod. „Złoty Skarabeusz”) i BONA Wigraszek (hod. „Prima Sorte”). Z CH Pl. TORĄ z Czarciej Gawry dał CH Pl. BESTĘ Dom Argosa – sukę hodowlaną w hodowli „z Kuny”.

Hodowla „Nizenkol” kupiła pochodzącego z ZSRR psa, który zostawił niewiele, ale dobrego potomstwa. Był to CAR (ur. 13.04.90r., o: ŻAKO, m: ALFA). W hodowli „Nizenkol” z CH Pl. KONTRĄ Nizenkol dał wyrównany miot „E”, z suką NELLA ZELLA Negra miot „T” z przydomkiem „Predator”, z którego pochodzi CH Pl. TIGRA Predator, z RAISĄ Nizenkol miot „A” z przydomkiem „Mipaja”.

Z Czechosłowacji do Poznania przybyło rodzeństwo – BAR Roskl i BRIGI Roskl (ur. 06.09.90r., o: CIRT z Olesnice, m: HESI Kocjan), Bar Roskl pozostawił reproduktora MANGO Narglif (m: ALANA Manemaz), BRIGI Roskl dała 2 mioty z przydomkiem „Andraz”, również do Poznania sprowadzono z byłej NDR DUNJĘ v. Borwinseck (ur. 08.05.88r., o: COSTA v. Taufelsgrund, m: HELLA v. Geisterhof), suka ta dała 2 mioty z przydomkiem „z Komornickiej Fermy”.

Kolejna „Niemka” – BAFFI v. Funjenhof (ur. 27.08.89r., o: KAY v. Flechtiger Hohenzug, m: VITA v.d. Warmsdorferhohe) sprowadzona do Rybnika dała w hodowli „od Brzyma” miot „C”. LISSY v. Sonnenberg (ur. 11.08.91r. o: CITTO v. Stockwald, m: INKA v. Sonnenberg) dała w Łodzi miot „L” z przydomkiem „z Maniówki”.

Oprócz rottweilerów sprowadzonych z zagranicy hodowla nasza wzbogacona też została w „świeżą krew” poprzez krycia suk za granicą, chociaż było ich jeszcze stosunkowo niewiele.

W roku 1990 w hodowli „Korund” urodził się miot po czeskim RONNY Kralicky Sneżnik )o: AGIL Jasny Cil, m: MISS DOMINIQUE v. Simberg) – matką szczeniąt była CH Pl. REPLAY z Chaty pod Psem. Z miotu tego pochodzi znany reproduktor CH Pl. KOBOLD Korund, reproduktor KORSARZ Korund, suka hodowlana KARTAGINA Korund. RONNYM pokryta też została w 91r. BREMA z Domu Farty – efektem tego krycia był miot „G” z przydomkiem „z Ogrodu Żani”.

KOBOLD Korund

Kanadyjskim SIMBERGS RAMBO von Trollegen (o: PASCHA v. Horster Dreieck, m: CH Heidegruen`s BEKKA) pokryta została w 91r. miotowa siostra REPLAY – RABI z Chaty pod Psem, z tego skojarzenia do hodowli weszły – reproduktor UMBO Borazon oraz suki hodowlane URSA MAIOR Borazon (hod. „Constellatio Ursa Maioris”) i UNDYNA Borazon (hod. „Leluja”).

Duński CH BASTIAN (o: INT CH DUX, m: INKA), bywalec wystaw w Polsce, pokrył w 91r. PAMPE Panaceum – miot „W” w hodowli „znad Szpęgawskich Jezior” i ABRAKADABRĘ z Reymontowa – miot „C” z przydomkiem „z Reymontowa”.

Czeskim LUPINO Ortles pokryta została w 92r. ŁAZA Niegodziwa Trójka – z tego skojarzenia wszedł do hodowli reproduktor BEN Bryzaga.

BREMA z Domu Farty w 92r. dała miot z holenderskim MURDOCK v. Royshof (o: JUNIOR v. Royshof, m: JENNA v.d. Nedermolen), który też bywał u nas wystawiany, z tego skojarzenia pochodzi reproduktor HAPPY DOG z Ogrodu Żani.

Ze skojarzenia ZORKI Negrus z niemieckim BENT-em v. Wolfert Turm pochodzi ur. w 94r. reproduktor AREW An-Ro-Ge.

Spośród hodowli bazujących na wyhodowanych w kraju sukach, a namnożyło się ich w latach 90-tych bez liku, pragnę poświęcić nieco uwagi kilku bardziej znaczącym i istniejącym do chwili obecnej. Większość nowo rejestrowanych przydomków hodowlanych to kojce, których działalność kończyła się na 1-2 miotach, ale na początku lat 90-tych wystartowały też hodowle ambitne, posiadające nierzadko po kilka suk hodowlanych, kryjące swoje suki coraz częściej za granicą – przeważnie w Niemczech.

Jedną z zasługujących na wzmiankę hodowli jest chorzowska „Słodka Sznupcia” p. Piotra Siwca, w której urodziły się dwa znane w tamtych latach reproduktory – ur. w 88r. CH Pl. ATOS Słodka Sznupcia (należał do macierzystej hodowli) i ur. w 90r. CH Pl. BERDYS Słodka Sznupcia. Ojcem obu psów był CH Pl. DARGO Neckar, matką ur. 14.01.87r. HESTIA z Leśnego Domu (o: LADYS J:R, m: KIZI Neckar). Suka ta dała jeszcze w kolejnych miotach ur. 91r. po CH Pl. ALPOS-ie Neckar sukę hodowlaną CATORĘ Słodka Sznupcia (hod. „z Kojca Pigwy”) i CORTINĘ Słodka Sznupcia (hod. „Słodka Małpka”), ur. w 93r. reproduktora ESTOR-a Słodka Sznupcia i pozostawioną w macierzystej hodowli ELZĘ Słodka Sznupcia, których ojcem był CH Pl. CERBER Aklap oraz ur. w 94r. również po CH Pl. CERBERZE Aklap FANTĘ Słodka Sznupcia (hod. „Mocne Orły”).

Elza Słodka Sznupcia dała m.in. ur. w 95r. po CH Pl. EGON-ie Eksterminator AVISĘ Słodka Sznupcia (hod. „ Chorulski Port”). Do hodowli p. Siwca przybyły też dwa importowane reproduktory – niemiecki AMBASSADOR v. Gronbach (ur. 07.11.93r., o: GRAF v.d. Teufelsbrucke, m: DONNA v.d. Rauberhohle) i holenderski CH Pl. FERRO v.t. Klampersnest (ur. 25.03.97r., o: INT CH RICK v. Burgthann, m: Zw. Św. 95 BUGNO MASHA v.f. Klampersnest).

W roku 90 urodził się pierwszy miot rottweilerów w hodowli „Hematyt” p. Grzegorza Kozakiewicza z Radomia. Matką szczeniąt była ur. 17.06.86r. REA z Niedźwiedziego Rogu (o: BIES z Sufczyna, m: AJA od Beliny), ojcem – LADYS J:R. W macierzystej pozostawiono z tego miotu sukę – AWĘ Hematyt. Spośród potomstwa REI z Niedźwiedziego Rogu do hodowli weszły też – ur. w 91r. reproduktor BAKS Hematyt (o: CEZAR Kharon) i jego miotowa siostra BORA Hematyt pozostawiona w hodowli Hematyt oraz ur. w 92r. reproduktor DARGO Hematyt (o: BORIS Andoria).

Suką hodowlaną w hodowli Hematyt była też córka CH Pl. CASPARA Remedium i BEJI z Jaśminowej – ur. 12.04.89r. BURZA z Kieleckiej. Suka ta skojarzona w 91r. z CH Pl. FILON-em Duma Ewy dała reproduktora CH Pl. CIRUS-a Hematyt oraz suki hodowlane CZANDRĘ Hematyt (hod. „z Gościńca”) i CYNTIĘ Hematyt (hod. „od Ignalka”) a w 94r. po CH Pl. FLASH-u du Rouyame des Neiges suki GWIAZDĘ Hematyt ( pozostała w hodowli „Hematyt”) i GABI Hematyt (hod. „Elkoland”) – matką pięknego, rosłego IKAR-a Elkoland. Hodowla Hematyt sprowadziła też sukę z Niemiec – ur. 25.04.98r. córkę NORIS-a v. Gruntenblick i GRIT v. Jagersburger Forst – FARĘ v. Melibokusblick.

CIRUS Hematyt

Również w roku 90-tym, od dwóch miotowych sióstr – córek CH Pl. CASPAR-a Remedium i CH Pl. KAJI z Głęboczka, p. Adama Haase ze Szpęgawska k/ Starogardu Gdańskiego rozpoczął hodowlę rottweilerów pod przydomkiem „znad Szpęgawski Jezior”. Suczki ur. 17.11.88r. pochodziły z tego samego miotu, co CH Pl. PASJA Panaceum, która w hodowli „Remedium” dała 4 mioty, a spośród jej potomstwa w hodowli zaznaczyły swoją obecność – ur. w 91r. reproduktor DUKAT Remedium (o: Borgvaale PRINZ of DARKNESS), ur. w 92r. reproduktor EKART Remedium (o: CH Pl. AJAKS z Rybia) i jego miotowe siostry – ENNA Remedium (hod. „od Trojanowskich”) i Mł. Zw. Klubu z 93r. EDONA Remedium (hod. „Remedium”), ur. w 94r. po CH Pl. AJAKS-ie Z rybia reproduktor FABIAN Remedium i suki hodowlane – FINA Remedium (hod. „Genesis II”) i FREZJA Remedium (hod. „ Jak-Kar”, później „Remedium”) oraz ur. w 95r. po CH GARFIELD du Chemin des Moulins, pozostawiony w hodowli „Remedium” reproduktor – GUSTAW Remedium.

FINA Remedium

W hodowli „znad Szpęgawskich Jezior” błyskotliwą karierę wystawową zrobiła CH Pl. PARNA Panaceum szybko zdobywając championat wystawowy, wygrywając wiele wystaw, chociaż była suką, której wystawianie nie należało do łatwych, nie przepadała bowiem za tym sportem. Jako pierwsza potomstwo urodziła PAMPA Panaceum. Z jej pierwszego miotu ur. 30.11.90r. po CH Pl. BOSFORZE Dardanele pochodzi reproduktor CH Pl. ZBIR znad Szpęgawskich Jezior. W roku 91 PAMPA została pokryta duńskim reproduktorem CH BASTIAN-em (o: INT CH DUX, m: INKA) – z tego skojarzenia urodziły się trzy suczki – WAZA WENUS i WRONA (WAZA – hod. „z Kociewia”). Z kolejnego miotu PAMPY pochodzi ur. w 92r. reproduktor SOHO znad Szpęgawskich Jezior (o: CH Pl. KOBOLD Korund).

CH Pl. PARNA Panaceum pokryta w 92r. CH Pl. BOSFOR-em Dardanele dała tylko jedno szczenię, za to w następnym roku skojarzona z CH Pl. KOBOLD-em Korund urodziła ich aż 13, odchowała 12. Z tego licznego miotu pochodzi m.in. CH Pl. ROMA znad Szpęgawskich Jezior (hod. „Atlantyda”), RESZKA zand Szpęgawskich Jezior (hod. „Zachwyt Lisewa”) i reproduktor RYŚ znad Szpęgawskich Jezior. W następnych latach CH Pl. PARNA Panaceum dała jeszcze dwa mioty – oba z CH Pl. KOBOLD-em Korund. Ur. w 94r PINIA znad Szpęgawskich Jezior była suką hodowlaną w hodowli „Alegranda”.

ROMA znad Szpęgawskich Jezior

W roku 1990 do hodowli „znad Szpęgawskich Jezior” przybył z Krakowa piesek, z którego wyrósł potem znany reproduktor, CH Pl. KOBOLD Korund (ur. 31.08.90r., o: RONNY Kralicky Sneżnik, m: CH Pl. REPLAY z Chaty pod Psem), Przez kilka sezonów brylował na wystawach zdobywając ok. 30 x CWC, 3 x CACIB 3 x res. CACIB oraz inne tytuły. W ringu prezentował wydajny kłus, zwracał uwagę wzorcową głową, opanowanym charakterem. Na „klubówkach” trzykrotnie z rzędu zdobywał tytuł Najlepszego Reproduktora (Sopot `94, Olsztyn `95, Łódź `96).

CH Pl. KOBOLD Korund pozostawił po sobie liczne potomstwo, któremu przekazał wiele swoich zalet, przede wszystkim piękne głowy, dobry ruch i prezentację. Jego najbardziej znane dzieci to CH Pl. ROMA znad Szpęgawskich Jezior i CH Pl. ARKSENO Karimar (m: REXA Habra) – reproduktor, ojciec CH Pl. BORG-a Odemon (m: FANTA z Kuny).Na wystawach widywało się też często CH Pl. CERTE od Dajny (m: AZALIA od Dajny), ABBĘ Nidus (m: CH Pl. ZADRA Negrus), BORYS-a i BAFFI Karimar (m: REXA Habra), ABBĘ Czerep (m: CH Pl. TELA Alofan), CH Pl. PUNTĘ Bartąg Raj (m: DONA Ursa Minor), HALMĘ Remedium, HILLĘ i HAAKON-a Remedium (m: EDONA Remedium).

ARKSENO Karimar

BORYS Karimar

Po rottweilerach krajowych do hodowli „znad Szpęgawskich Jezior” zaczęto sprowadzać szczenięta z importu – głównie z Holandii. Jako pierwsze przyjechały ur. 27.08.93r. DJANGO-TARA v.d. Brabanderkes (o; Zw. Św.`91 CH DJANGO v.d. Brabanderkes, m: TARA v. het Meerveld)- późniejszy reproduktor, ur. 25.01.94r. suczka NUSCHKA v.d. Nedermolen (o: INT CH AXEL v.d. Nedermolen, m: ERRA v. Contente) oraz ur. 17.08.94r. RICO v. het Parkland (o: INT CH KENZO v. Schloss Bouvigne, : INT CH AMBER v. het Hechtje). DJANGO przez pewien czas krył w hodowli „znad Szpęgawskich Jezior”, potem został sprzedany do hodowli „Bez Nazwy” p. Grzegorza Gramatyki z Poznania.

RICO v. het Parkland

RENA vd Kersengaarde

NUSCHKA odchowała tylko troje szczeniąt – w 96r. po FURST v. Wolfert Turm jedno i w 98r. po CH Pl. RICO v. h. Parkland – dwoje. Jesienią 99r. zakończyła życie. W następnych latach właściciel hodowli „znad Szpęgawskich Jezior” sprowadził kolejne importy z Holandii – suki – RENĘ v.d. Kersengaarde (ur. 15.05.95r., o: JARO v.d. Contente, m: LOBKE v.d. Kersengaarde) i BIBI of the Fancy Rotts (ur. 12.12.96r., o: BOY v.d. Rambhoeve, m: CH KAYLEE v.d. Burghoeven) oraz psy – późniejszego INT CH Pl. WIKTOR-a v. Geranshof (ur. 24.09.95r., INT CH AXEL v.d. Nedermolen, m: CH QUINY v. Geranshof), który jeszcze jako szczenię trafił do poznańskiej hodowli „Alegranda” i CH Pl. XEDOS-a v.d. Markenrichter (ur. 11.02.97r., o: BAGOES v. Mar Meepasant, m: SJANNA v. Schloss Hexental), który był reproduktorem w hodowli “znad Szpęgawskich Jezior”.

XEDOS-a v.d. Markenrichter

BIBI of the Fancy Rotts

W hodowli „Pod Jabłonią” p. Anny Polak z Żywca pierwszy miot rottweilerów urodził się w 91r. suką hodowlaną była tam AZA Mocne Uderzenie (ur. 01.05.88r. o: CH Pl. DINO Neckar, m: BESSI Mocne Uderzenie) i to ona została matką ur. 09.02.91r. szczeniąt po LADYS-ie J:R. W macierzystej hodowli pozostała z tego miotu AXA pod Jabłonią, jej siostra ANDA dała kilka miotów z przydomkiem „z Radziechowskiej Barci”. Z drugiego miotu AZY Mocne Uderzenie pochodził reproduktor BATIAR pod Jabłonią i kilka suk hodowlanych – BALERINA (hod. „Rączy Jeleń”), BABA JAGA (hod. „Pod Jabłonią”), BAJRA (hod. „z Piaskowego Błonia”), BRYKSA (hod. „z Loch Ness”) i BRUNA (hod. „od Dżentelmena”). AXA pod Jabłonią pokryta w 93r. CH Pl. FLASH-em du Rouyama res Neiges dała reproduktora CYRYL-a Pod Jabłonią i suki hodowlane CYMĘ (hod „Anchor”), CARINĘ (w hod. „pod Jabłonią”) i CORĘ (hod. „Mont Blanc”), Następny miot AXY pochodził już z hodowli „z Żywieckiej Kotliny”). BABA JAGA pod Jabłonią dała jeden miot po CH GARFIELD di Chemin des Moulinet a w nim m.in. 2 reproduktory – DERIK-a pod Jabłonią i DEMON-a pod Jabłonią, po czym wycofano ją z hodowli. CARINA pod Jabłonią dała w macierzystej hodowli kilka miotów. W hodowli „ z Samotni Christa” p. Krzysztofa Pomiernego z Piastowa pierwszy miot rottweilerów urodził się w 1991 r. matką szczeniąt była RITA od Jancola, ojcem AMAL z Doliny Jamny.

Z drugiego miotu RITY ur. w 92r. po CH Pl. ALF-ie v.d. Silbergrube pochodzi pozostawiona w macierzystej hodowli suka BIRMA z Samotni Christa, z następnego – ur. w 93r. po CH Pl. FLASH-u du Rouyame des Neiges CH Pl. CARINA z Samotni Christa. W 95r. również po CH Pl. FLASH -u du Rouyame des Neiges urodziła się GLORIA z Samotni Christa i pozostawiona w macierzystej hodowli GABI z Samotni Christa. Obie suki – BIRMA i GABI dały kilka miotów z przydomkiem „Samotni Christa”.

W Raciborzu na początku lat 90-tych powstała kolejna hodowla rottweilerów – „Śląska Gwara”. Której właścicielem jest p. Andrzej Perek. Suka DARIA Al-Ka-Ir (ur. 22.07.90r., o: LENTO v. Drachenberg, m: ASTERIA Ber-Rott) pokryta w 92r. CH Pl. FILONEM Duma Ewy dała m.in. CH Pl. SANDY Śląska Gwara, którą pozostawiono w macierzystej hodowli. Z następnego miotu DARII Al.-Ka-Ir w 93r. po INGO v. Goldenen Loden pozostała w „Śląskiej Gwarze” suka LADY Śląska Gwara. W 94r. urodził się chyba najlepszy miot DARII, będący rezultatem zagranicznego krycia jednym z czołowych wówczas reproduktorów niemieckich, nieżyjącym już INT CH DOC-em v.d Teufelsbrucke. W macierzystej hodowli pozostała z tego miotu CH Pl. DARIA Śląska Gwara, CH Pl. DOMINIKA Śląska Gwara – najładniejsza z rodzeństwa, dała początek hodowli „Ultimatum”, DAGA – hod. „Jurajskie Wzgórze”. Z miotu tego pochodzą też reproduktory – CH Pl. DEXTER Śląska Gwara i CH Pl. DEX Śląska Gwara. Potomstwo z następnych miotów DARII Al.-Ka-Ir nie zaznaczyło już tak swej obecności ma ringach wystawowych, ani w hodowli, jak z miotu „D”. Kolejna suka „Śląskiej Gwary” – CH Pl. SANDY Śląska Gwara dała m.in. ur. w 94r. reproduktora VICTOR-a Śląska Gwara (o: CH Pl. CERBER Aklap), ur. w.95r. reproduktora SZAMANA Śląska Gwara i sukę hodowlaną CH Pl. SCARLETT O`HARA Śląska Gwara (hod. „Rybowe Doły”), których ojcem był INT CH DOC v.d. Teufelsbrucke. LADY Śląska Gwara pokryta w 95r. również INT CH DOC-em v.d. Teufelsbrucke dała w „Śląskiej Gwarze” tylko jeden miot, z którego pochodzi utytułowana suka Zw. Św.,INT CH Pl., FIN. OLIVIA Śląska Gwara. Następne mioty LADY dała w hodowli „Kamionkowy Staw”, po czym trafiła do hodowli „Saton”. CH Pl. DARIA Śląska Gwara dała m.in. w 96r. po CH Pl. JUBEL v. Raubritter CH Pl. JESSICĘ Śląska Gwara, która pozostawała jakiś czas w macierzystej hodowli, gdzie pokryta w 97r. importowanym z USA do hodowli „Saton” CH Pl. IAGHI BENNO v. Eman dała udany miot a w nim m.in. dobrze zapowiadające się pieski – BENNO i BRANDO Śląska Gwara oraz suczkę Młodz. Zw.Kl.`99 – BENITĘ Śląska Gwara.

IAGHI BENNO v. Eman

Śląska Gwara sprowadziła też do Polski z Niemiec dwa reproduktory – ur. 02.03.95r. ENDO v. Schweiger Wapien (o: GARY v. Hohenhameln, m: BESSI v. Talblick) oraz ur. 03.10.95r. CLIFF-a v. Burgthann (o: INT CH RICK v. Burgthann, m: MAXI v. Burgthann).

DARIA Śląska Gwara

BENNO Śląska Gwara

VICTOR Śląska Gwara

SCARLETT O`HARA Śląska Gwara

SANDY Śląska Gwara

Hodowla rottweilerów „Darel” p. Zbigniewa Niedźwiedzia ze Stargardu Szczecińskiego rozpoczęła swoją działalność również od polskiej suki, potem zaczęła importować z Holandii i Niemiec. Tą suką była wnuczka CH Pl. CASPARA Remedium – ALMA Pol-Rot (ur. 06.02.91r., o: INGO v. Goldenen Lowen, m: ALFA Psia Kapella). Swój pierwszy miot dała 25.10.93r. za sprowadzonym do hodowli „Darel” z Holandii psem ARKO (ur. 10.01.02r., o: IWAN v. Fusse der Eifel, m: KIMBRY v.d. Contente). Z miotu tego pochodziła CH Pl. ABI Darel i CH Pl. Zw. Klubu `95 ASCO Darel reproduktor w hodowli „Darel”, potem sprzedany do hodowli „Bastemaro” z Bydgoszczy. Z następnego miotu ALMY, będącego efektem zagranicznego krycia niemieckim HERO v. Hohegeiss, pochodzą ur. w 94r. reproduktory – BARTO i BENO Darel oraz suka CH Pl. BESI Darel. W następnym roku ALMA Pol-Rot została ponownie pokryta w Niemczech – tym razem ORSO v. Kressbach. Z tego skojarzenia pochodził reproduktor CARLO Darel i suka hodowlana CORA Darel (hod. „Ar-Mal”). Następna suka hodowlana przybyła do hodowli „Darel” z Holandii, była nią CH Pl. NADJA-LOBKE v.d. Kersengaarde (ur. 30.01.94r., o: INT CH AXEL v.d. Nedermolen, m: LOBKE v.d. Kersengaarde). Kryta w Niemczech INT CH Zw. Św. RICK-iem v. Burghtann dała z nim trzy mioty – w hodowli „Darel” pozostała ur. w 96r. CH Pl. DASZA Darel.

BESI Darel

DASZA Darel

W hodowli „Darel” przebywała też jakiś czas sprowadzona z Niemiec przez p. Sławomira Gawrońskiego ze Świecia n/Wisłą córka HERO v. Hohegeiss i ANGIE v. Bevertal ur. 15.10.95r. FRAYDA v. Bevertal – suczka nieduża, ale wyjątkowo dynamiczna. FRAYDA dała w Polsce dwa mioty z przydomkiem „Darel” – pierwszy w 97r. z niemieckim JACKOMO v.d. Bleichstrasse, drugi ur. w 98r. z importowanym z Niemiec do hodowli „Darel” CH Pl. BASCO v.d. Scherau. Hodowla „Darel” dużo importuje, jej właściciel sprowadził z Niemiec dwa reproduktory – CH Pl. BASCO v.d. Scherau (ur. 26.02.95r., o: INT CH MATCHO v. Burgthann, m: FEA v. Burghtann), który przez pewien czas krył w Polsce, CH Pl. RACKER-a v. Weissen Schwan (ur. 14.08.96r., o: INT CH RICK v. Burghtann, m: ULA v. Burgthann), oraz z Holandii TIBOR-a v. Geranshof (ur. 30.12.93r., o: ELIYAH v. Haus Lohnert, m: QUINNY v. Geranshof), który później trafił do hodowli „Negrus”. Oprócz wcześniej wspomnianych suk hodowlanych sprowadzonych z zagranicy trzeba jeszcze wymienić przybyłe później – GIPSY v.d. Scherau (ur. 04.03.97r., o: FERRO v.d. Teufelsbrucke, m: XELLY v. Burghtann) i CH Pl. FAYE v.h. Klampersnest (ur. 25.03.97r. o: INT CH RICK v. Burghtann, m: BUGNO MASHA v.h. Klampersnest).

BASCO vd Scherau

FAYE v.h. Klampersnest

Oprócz importowanych w tamtych latach reproduktorów spore powodzenie wśród właścicieli suk miały też niektóre psy wyhodowane w Polsce. Jedynym z niech był CH Pl. DAN z Rybia (ur. 24.03.85r., o: CH Pl. DARGO Neckar, m: CH Pl. BORA z Rybia) – pies zakupiony jako dorosły do łódzkiej hodowli „Nizenkol”. DAN z Rybia pozostawił po sobie sporo dobrego potomstwa, m.in. CH Pl. GRETĘ Ajma (m: CH Pl. Soma z Czarciej Gawry) – sukę hodowlaną w hod. „z Mazowieckiej Doliny”, CH Pl. KONTRĘ Nizenkol (m: CH Pl. OMEGA Nizenkol) – sukę hodowlaną w hodowli „Nizenkol”, ROMĘ Stanowicz (m: PETRA Panaceum) – sukę hodowlaną w hod. „Chocianowskie Pole” oraz Reproduktory – WAMPIR-a Nizenkol (m: CH Pl. OMEGA Nizenkol), SENATOR-a Nizenkol (m: PAULA Drawsko) i najlepszego z nich EGON-a Eksterminator (m: RUMBA z Głęboczka), który należał do hodowli „Nizenkol”. Synem CH Pl. DAN-a z Rybia był też reproduktor DEMON z Kojca Gosi (m: CEDRA Simbanata). Innym reproduktorem z tamtych lat, któremu należy się też nieco uwagi był wnuk INT CH Pl. ALF-a Remedium i BRANDO v. Haus Neubrand – CH Pl. CERBER Aklap (ur. 19.11.87r., o: CH Pl. BARI Neckar, m: CH Pl. BERTA Ajma), który przebywał w częstochowskiej hodowli “Skand”. Krył sporo w latach 90-95. Najbardziej wartościowe potomstwo jakie po nim zostało to reproduktory – LEX z Zielonej Willi, ŁASUCH i Łotr z Zielonej Willi (m: RUMBA Respekt), ESTOR Słodka Sznupcia (m: HESTIA z Leśnego Domu), CH Pl. BARNEY od Becwarów, BANZAJ i BINGO od Becwarów (m: CH Pl. ASTI Bryzaga), VICTOR Śląska Gwara (m: CH Pl. SANDY Śląska Gwara), CEZAR z Kojca Pigwy (m: CATORA Słodka Sznupcia) oraz suki hodowlane – ASTA Skand ( w hod. „Skand”), CORA Skand (w hod. „z Królewskiego osiedla”), ELZA Słodka Sznupcia (w hod. „ Słodka Sznupcia”), FANTA Słodka Sznupcia (w hod. „Mocne Orły”), ETNA Spełniona Nadzieja (w hod. „Nizenkol”), KORA Skand ( w hod. „Mendog”) a także 4 miotowe siostry – EBRA, ERIKA, ESTERA i ERA z Braci Śniadeckich, których matką była BESSA-KOBRA z Klimontowa. Córką CH Pl. CERBER-a Aklap jest też BESSI z Braci Śniadeckich (hod. „z Hondurasu”). Sporo dobrego potomstwa zostawił też po sobie CH Pl. BONZO Kolonia Soni (ur. 13.04.88r. o: CH Pl. SZAMAN z Czarciej Gawry, m: BEBA Eskort), również wnuk INT CH Pl. ALF-a Remedium. Jego dzieci to m.in. RITA Rzymski Szlak (hod. „Mabeje”), której matką była AWRA Atwa, reproduktor SZAR od Tajniaka (m: HERA spod Szrenicy), reproduktor AMOL Aldos (m: LEDA Niegodziwa Trójka), KANA z Zielonej Willi (hod. „Rom-Tes”), ERIKA i FIGA od Toma z Gór, których matką była TINA z Rybia, reproduktory BRUS i BOSS od Różyckich oraz CZEKAN i CZENTO od Różyckich (m: ROMA Respekt), reproduktor DEX znad Brodaczówki (m: GAJA Rzymski Szlak) i najbardziej utytułowana INT CH Pl. BASTA od Różyckich (hod. „Brigo”) a także jej miotowa siostra BRENDA od Różyckich (hod. „Skand”, „z Tarnoskały”).

MAX Darel

BANZAJ od Becwrów

BARNEY od Becwrów

cz. VI napisana w lipcu 2000r.

Druga połowa lat 90-tych to jeszcze nie historia, lecz teraźniejszość naszej rasy. Importowane z zachodu psy i suki nie są już ewenementem i rarytasem, bowiem na ringach wystawowych i w hodowli śmiało z nimi konkurują rottweilery wyhodowane w Polsce, nierzadko po obojgu krajowych rodzicach. Hodowcy z Polski coraz częściej wożą swoje suki do krycia za granicę, przeważnie do Niemiec a rottweilery wyhodowane u nas coraz częściej trafiają do zagranicznych nabywców.

Pogłowie naszych rottweilerów z roku na rok jest lepsze, dorodniejsze, na ringach wystawowych coraz rzadziej widywane są osobniki o jasnych oczach, różowych faflach, fruwających uszach czy kiepskich chodach. Ogromny popyt na rottweilery, jaki miał miejsce na początku lat 90-tych na szczęście się skończył, co przyhamowało masową produkcję byle jakich szczeniąt, która przynosiła racjonalnie pojmowanej hodowli więcej szkody niż pożytku.

Ponieważ artykuł ten ma w swoim temacie historię, nie będę więc zajmować się teraźniejszością i cofnę się jeszcze w czasie do wcześniejszego okresu naszej hodowli aby przypomnieć historię wystaw, których bohaterami i uczestnikami były tylko rottweilery – czyli do wystaw obecnie nazywanych klubowymi.

W tamtych czasach nie było jeszcze Klubu Rottweilera – został powołany w marcu 1987r jako Klub Rottweilera i Dogowatych i działał na prawach i zasadach Komisji Hodowlanej przy Zarządzie Głównym Związku Kynologicznego w Polsce do roku 1999, do momentu zatwierdzenia przez Zarząd Główny ZKwP powołania Klubu Rottweilera w Polsce – działającego już na innych zasadach.

Wystawy, które dzisiaj nazywamy wystawami klubowymi, wtedy nazywane były wystawami specjalistycznymi.

Pierwszą taką wystawą specjalistyczną, w której uczestniczyłam, była VI Specjalistyczna Wystawa Dogów Niemieckich i Dogowatych w Polsce. Odbyła się ona w Łodzi dnia 9 października 1983r. Biorąc pod uwagę fakt, że była to VI wystawa specjalistyczna, musiały być one wcześniej inne, ale nie posiadam żadnych informacji, że uczestniczyły w nich również rottweilery. Na tę wystawę zgłoszono 29 rottweilerów, które oceniał sędzia z Warszawy p. Jan Gajewski.

Klasę otwartą psów wygrał młody wówczas, późniejszy CH Pl. GERO spod Modrzewia (o: MIŚ z Domu Laby, m: SABA z Trzech Róż), klasę zwycięzców (kto jeszcze pamięta, że była taka klasa ?) – późniejszy INT CH Pl. ALF Remedium (o: CH Pl. LARS, m: CH Pl. KORA z Rybia). Klasę otwartą suk wygrała miotowa siostra ALFA – ALMA Remedium a klasę zwycięzców jej matka – CH Pl. KORA z Rybia (o: CH Pl. CUNO v. Haus Will, m: CH Pl. BRENDA z Pogorzeli).

Następna wystawa specjalistyczna, w której udział brały rottweilery nazywała się Wystawą Specjalistyczną Rottweilerów i Nowofundlandów i odbyła się w Toruniu 11 maja 1985r. Zgłoszono na nią 52 rottweilery, które oceniał Aleksander Waszkowski z Torunia. Klasę młodzieży psów wygrał GRYF od Beliny (o: NISSAN Korund, m: CERA od Maruchy), otwartą późniejszy CH Pl. DARGO Neckar (o: MIŚ z Domu Laby, m: BEZA Droga do Hadesu), użytkową – SUM od Jancola (o: KAZAN-HELIOS z Grunwaldu, m: AMI od Beliny), klasę championów i porównanie INT CH Pl. ALF Remedium. Klasę młodzieży suk wygrała późniejsza CH Pl. SOMA z Czarciej Gawry (o: INT CH Pl. ALF Remedium, m: NAJA Korund), klasę otwartą – późniejsza CH Pl. ANA z Wielkiej Żuławy (o: CAR Omen, m: ALF Remedium).

Dwa lata później – 2 maja 1987r. zorganizowano również w Toruniu III Specjalistyczną Wystawę Rottweilerów i Nowofundlandów, na którą zostało zgłoszonych 98 rottweilerów. Sędziowali : Zbigniew Ostrowski z Łodzi – psy i Henryk Jurek z Poznania – suki. Niestety, nie posiadam wyników z tej wystawy oprócz tego, że klasę otwartą psów wygrał późniejszy CH Pl. SZAMAN z Czarciej Gawry (o: INT CH Pl. ALF Remedium, m: NAJA Korund). Zorganizowana ponownie w Toruniu dnia 14 maja 1989r. wystawa nosiła już nazwę wystawy klubowej a jej pełna nazwa umieszczona w katalogu wystawowym brzmiała : IV Wystawa Klubowa Rottweilerów i Nowofundlandów. Z dotychczasowej numeracji wystaw wynika, że łódzka wystawa w 83 r. była pierwszą, umownie ją nazwijmy klubową – klubową wystawą rottweilerów w Polsce, kolejne odbywały się co dwa lata – do 1993r. zawsze w Toruniu. Wystawa w 1989r. była zaś pierwszą, która nosiła oficjalną nazwę klubowej, chociaż jeszcze w połączeniu z wystawą nowofundlandów. Na wystawę tę zgłoszono 75 rottweilerów, psy oceniał Aleksander Waszkowski z Torunia, suki Marek Grabkowski z Gdańska. W psach Młodzieżowym Zwycięzcą Klubu został RUMBO Od Jancola (o: LADYS J:R, m: NELA od Jancola), klasę otwartą wygrał wnuk INT CH Pl. ALFA Remedium – KARAT Tarnogórska Sztolnia (o: CH Pl. BRUCE – LEE od Imbrona, m: AKARTA Aratak). Pies ten wygrał także porównanie i tym samym zdobył tytuł Zwycięzcy Klubu. W sukach Młodzieżową Zwyciężczynią Klubu została późniejsza CH Pl. prześliczna REPLAY z Chaty pod Psem (o: CH Pl. ALPOS Neckar, m: ZULA Veni, Vidi, Vici). Zwyciężczynią Klubu i Rasy została POLA Drawsko (o: CH Pl. BOSFOR Dardanele, m: LORENA Korund). Na tejże wystawie zwyciężczynią klasy honorowej została 11-letnia CH Pl. KORA z Rybia, która zaprezentowała się w doskonałej kondycji i formie.

V Klubowa wystawa Rottweilerów i Nowofundlandów w Toruniu odbyła się 14 września 1991r. na stadionie Klubu Sportowego „Apator” a zgłoszono na nią 99 rottweilerów. Psy oceniał Marek Grabkowski z Gdańska, suki – Iwona Matuszewska z Poznania. Młodzieżowymi Zwycięzcami Klubu zostały : pies, późniejszy CH Pl. AJAKS z Rybia (o: MARCO v.d. Burg Rottweil, m: CH Pl. LIRA v. Haus Duffenter) i suka – BELLA Libetta (o: LADYS J:R, m: LIMA Maranta). Tytuł Zwycięzców Klubu zdobyły : pies – CH Pl. OLD NERON Duma Ewy (o: LADYS J:R, m: CH Pl. NORA od Jancola) oraz suka CH Pl. TANIA Halgol (o: CH Pl. FIGO Omen, m: GOSA Kryzys), najlepszą w rasie okazała się ponownie suka.

Ostatnia toruńska wystawa – VI Klubowa Wystawa Rottweilerów i Nowofundlandów miała miejsce również na stadionie KS „Apator” w Toruniu a odbyła się 7 sierpnia 1993r. Zgłoszono na nią aż 142 rottweilery, dla oceny których urządzono trzy ringi. Klasę szczenią i młodzieży psów i suk oceniała Ewa Lich z Torunia, psy z klasy otwartej, użytkowej i championów – Henryk Jurek z Poznania, suki z klasy otwartej, użytkowej i championów – Małgorzata Sowińska z Łodzi. Młodzieżowi Zwycięzcy Klubu to : pies – FIL z Kołońca (o: LADYS J:R, m: CZATA Simbanata) oraz suka EDONA Remedium (o: CH Pl. AJAKS z Rybia, m: CH Pl. PASJA Panaceum). Tytuły Zwycięzców Klubu zdobyły : pies – CH pl. FILON Duma Ewy (o: CH Pl. BRANDO z Wielkiej Żuławy, m: CH pl. NORA od Jancola) i suka CH Pl. BONA znad Jeziora Dobrąg (o: CH Pl. CASPAR Remedium, m: AFFI z Grabowego Sadu). Tytuł – Najlepszy w Rasie – przypadł w udziale tym razem psu.

Na tej wystawie po raz pierwszy zorganizowano konkurencje o tytuł – Najlepszy Reproduktor i Najlepsza Hodowla. Tytuł Najlepszego Reproduktora zdobył CH Pl. CASPAR Remedium (o: EKART Neckar, m: CH Pl. KORA z Rybia), tytuł Najlepszej hodowli otrzymała hodowla „Remedium” Aleksandry Tarczyńskiej – Mizak z Olsztyna.

Począwszy od roku 1994 wystawy klubowe odbywają się corocznie, każdorazowo organizowane są przez inny oddział ZKwP i są już tylko wystawami rottweilerów. W roku 1994 Klubowa Wystawa Rottweilerów – kolejno już VII (chociaż w katalogu nie miała ona oznaczonej kolejności, podobnie jak wszystkie następne wystawy) odbyła się w Sopocie w przeddzień Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych na terenie Państwowych Torów Wyścigów Konnych. Zgłoszono na nią 209 rottweilerów, które oceniano w czterech ringach. Klasę otwartą psów sędziował Ralf Campbell z Norwegii, pozostałe klasy psów – Jan Gajewski z Warszawy. Klasę otwartą suk oceniał Martin Crouser z RPA, pozostałe klasy suk – Marek Grabkowski z Gdańska. Młodzieżowym Zwycięzcą Klubu został późniejszy INT CH Pl. IRCO v. Raubritter (o: KEN v. Schweiger Wappen, m: CH Pl. FRAIDA v. Loevenstein), Młodzieżową Zwyciężczynią Klubu – późniejsza CH Pl. CARINA z Samotni Christa (o: CH Pl. FLASH du Rouyame des Neiges, m: RITA od Jancola). Tytuły Zwycięzców Klubu zdobyły : pies – CH Pl. BOY z Brzozy Toruńskiej (o: ILLAX v. Ammonit, m: AREKA Porter) oraz suka – CH Pl. FRAIDA v. Loevenstein (o: TIMM v. Zimmerplatz,m : FENIA v.d. Blume) i ona też sięgnęła po tytuł Najlepsza w Rasie. Tytuł Najlepszego Reproduktora zdobył CH Pl. KOBOLD Korund (o: RONNY Kralicky Sneżnik, m: CH Pl. REPLAY z Chaty pod Psem), tytuł Najlepszej Hodowli po raz kolejny zdobyła hodowla „Remedium”, tytuł Zwycięzcy Klasy Honorowej przypadł w udziale 9-cio letniemu CH Pl. CASPAR-owi Remedium.

W roku 1995 Klubowa Wystawa Rottweilerów odbyła się w Olsztynie. Była to kolejno VIII wystawa a zgłoszono na nią 155 rottweilerów. Psy w klasie otwartej oceniał Jan Borzymowski z Warszawy, pozostałe klasy – Zbigniew Ostrowski z Łodzi, natomiast suki w klasie otwartej oceniała Ewa Lichy z Torunia, pozostałe klasy – Joanna Sońta z Warszawy. Młodzieżowi Zwycięzcy Klubu to: pies – późniejszy CH Pl. DEX Śląska Gwara (o: INT CH Pl. DOC v.d. Teufelsbrucke, m: DARIA Al.-Ka-Ir) i suka CISA z Kamiennego Ganku (o: CH Pl. CASPAR Remedium, m: FUGA z Kamiennego Ganku). Tytuły Zwycięzców Klubu przypadły w udziale – psu – CH Pl. ASCO Darel (o: ARKO, m: ALMA Pol- Rot) i suce CH Pl. BRIXI Nizenkol (o: GRAF v.d. Teufelsbrucke, m: CH Pl. KONTRA Nizenkol). Tytuły Najlepszy w Rasie zdobył ASCO Darel. Zwycięzcą klasy honorowej został dziadek ASCO – 10-letni CH Pl. CASPAR Remedium. Tytuł Najlepszego Reproduktora zdobył po raz drugi CH Pl. KOBOLD Korund a tytuł Najlepszej Hodowli po raz trzeci z rzędu przyznano olsztyńskiej hodowli „Remedium”. W konkurencji o tytuł Najlepsza Para zwyciężyło rodzeństwo ASCO Darel i ABI Darel.

Następna wystawa klubowa – IX z kolei – odbyła się 13 października 1996r. w Łodzi. Na tę wystawę zgłoszono rekordową ilość – 259 rottweilerów. Psy i suki w klasie użytkowej i championów oceniał nieżyjący dziś już Kurt Lohnert z Niemiec –sędzia ADRK i hodowca rottweilerów, psy z klasy otwartej – Iwona Matuszewska z Poznania, suki z klasy otwartej – Jan Gajewski z Warszawy, psy z klasy szczeniąt, młodzieży i honorowej – Henry Jurek z Poznania, suki z klasy szczenią i młodzieży – Marek Grabkowski z Gdańska. Tytuły Młodzieżowych Zwycięzców Klubu zdobyły: pies – późniejszy CH Pl. ARKSENO Karimar (o: CH Pl. KOBOLD Korund, m: REXA Habra) i suka – późniejsza CH Pl. i Zwyc. Świata OLIVIA Śląska Gwara (o: INT CH DOC v.d. Teufelsbrucke, m: LADY Śląska Gwara). Zwycięzcami Klubu zostały : pies INT CH Pl. BRUTUS Assarion (o: CH Pl. FLASH du Rouyame des Neiges, m: NIAGARA Kawalkada) i suka – CH Pl. RAJA Nizenkol (o: CH Pl. SZAMAN z Czarciej Gawry, m: CH Pl. KONTRA Nizenkol). Tytuł Najlepszego Reproduktora po raz trzeci zdobył CH Pl. KOBOLD Korund, tytuł Najlepsza Hodowla przypadł w udziale hodowli „Nizenkol” Zenona Kowalskiego z Łodzi, zwycięzcą klasy honorowej został prawie 9 –letni Borgvaale PRINZ of DARKNESS (o: PANDLEY Leopold, m: NORSE MAIDEN of Borgvaale). CH Pl. RAJA Nizenkol zdobyła dodatkowo tytuł Najlepszej w Rasie.

X z kolei Klubowa Wystawa Rottweilerów to wystawa w Lublinie 13 kwietnia1997r. Zgłoszono na nią 147 rottweilerów, które oceniano na trzech ringach. Sędzia Jerzy Mrugasiewicz z Łodzi oceniał psy wszystkich klas, Henryk Jurek z Poznania suki w klasie szczeniąt i młodzieży, Joanna Sońta z Warszawy – pozostałe klasy. Młodzieżowy Zwycięzca Klubu z Lublina to OZZY Andoria (o: CH Pl. FLASH du Rouyame des Neiges, m: MEGI Andoria), Młodzieżową Zwyciężczynią Klubu została ARA z Galicyjskiego Zaścianka (o: LORD v.d. Teufelsbrucke, m: BEA Doxa). Zwycięzcami Klubu zostały: po raz drugi z rzędu pies INT CH Pl. BRUTUS Assarion i CH Pl. KORA Złoty Skarabeusz (o: CH Pl. AJAKS z Rybia, m: BARTA Wigraszek) suka. Tytuł Najlepszego Reproduktora zdobył CH Pl. FLASH du Rouyame des Neiges (o: ILCO v. Fusse der Eifel, m: ASTA du Rouyame des Neiges), tytuł Najlepszej Suki Hodowlanej – CH Pl. PASJA Panaceum (o: CH Pl. CASPAR Remedium, m: CH Pl. KAJA z Głęboczka) natomiast tytuł Najlepszej Hodowli przypadł tym razem w udziale hodowli „Śląska Gwara” Andrzeja Perka z Raciborza. INT CH Pl. BRUTUS Assarion tym razem zdobył jeszcze tytuł Najlepszy w Rasie.

Następna wystawa klubowa – już XI – odbyła się w Jeleniej Górze dnia 6 września 1998r. Do grona sędziowskiego zostali zaproszeni: F.A. Schaff z Holandii, który oceniał psy z klasy młodzieżowej. użytkowej i championów, ALENA Buriankowa z Czech – oceniała suki z klasy młodzieżowej. użytkowej i championów, Pestka Saba z Węgier – oceniał psy z klasy szczeniąt i otwartej, Jan Gajewski z Warszawy oceniał suki z klasy szczeniąt i otwartej oraz Henryk Jurek, któremu przypadły psy i suki z klasy honorowej. Zgłoszonych było 135 rottweilerów. Tytuły Młodzieżowego Zwycięzcy Klubu zdobyły: – pies FUZY Darel (o: INT CH RICK v. Burghtann, m: CH Pl. NADJA-LOBKE v.d. Kersengaarde) i suka – późniejsza CH Pl. AIDA Atlantyda (o: CH Pl. JUBEL v. Raubritter, m: CH Pl. ROMA znad Szpęgawskich Jezior). Zwycięzcami Klubu zostały: – pies INT CH WIKTOR v. Geranshof (o: AXEL v.d. Nedermolen, m: QUINY v. Geranshof) i suka CH Pl. Zwyc. Św. OLIVIA Śląska Gwara. Jej też przypadł w udziale tytuł Najlepszej w Rasie. Zwycięzcą klasy honorowej został 9-letni DEMON z Kieleckiej (o: CH Pl. CASPAR Remedium, m: BEJA z Jaśminowej). Tytuł Najlepszego reproduktora zdobył niemiecki DOC v.d. Teufelsbrucke, tytuł Najlepsza Hodowla – tym razem trafił do hodowli „Darel” Zbigniewa Niedźwiedzia ze Stargardu Szczecińskiego. Najlepsza Suka Hodowlana w Jeleniej Górze to DARIA Al-Ka-Ir (o: LENTO v. Drachenberg, m: ASTERIA Ber-Rott), zaś Najlepsza Para to CH Pl. DASZA Darel i CH Pl. RACKER v. Weissem Schwan Zbigniewa Niedźwiedzia.

XII Klubowa Wystawa Rottweilerów to wystawa w Stargardzie Szczecińskim (oddział Szczecin), która odbyła się 12 września 1999r. Na tę wystawę zgłoszono rottweilery, które oceniane były w trzech ringach. Henryk Jurek oceniał psy i suki z klasy szczeniąt i honorowej, H. Teschke – sędzia ADRK z Niemiec oceniał psy w pozostałych klasach, Jurgen Wulff – również sędzia ADRK – suki w pozostałych klasach. Młodzieżowi Zwycięzcy Klubu to: pies CARO INDY Słodka Sznupcia (o: AMBASADOR v. Gronbach, m: ALZA Złodka Sznupcia) i suka BENITA Śląska Gwara (o: CH Pl. IAGHI BENNO v. Evman, m: CH Pl. JESSICA Śląska Gwara). Zwycięzcami Klubu zostały: pies CH Pl. AKSUM od Wodnika i Ryby (o: CH Pl. HORUS du Clos Sara, m: CH Pl. BAJKA Piękne Oczy) i suka CH Pl. TIGRA Predator (o: CAR, m: NELLA Zella Negra) i ona sięgnęła po tytuł Najlepszej w Rasie. Najlepszy Reproduktor na tej wystawie to CH Pl. JUBEL v. Raubritter (o: FALCO v.d. Teufelsbrucke, m: CH Pl. FRAIDA v. Loevenstein), Najlepsza Hodowla to „Ślaśka Gwara“ Andrzeja Perka, a Najlepsza Suka Hodowlana to DARIA Śląska Gwara.

W roku 2000 odbyła się w Raciborzu licząc kolejno – XIII wystawa klubowa, następna – XIV w oddziale Poznań. Uważam że warto byłoby dla chronologicznego porządku zachować tę numerację wystaw klubowych i w przyszłości nadawać im kolejne numery tak, jak to jest praktykowane przy organizowaniu wystaw regionalnych i międzynarodowych.

HORUS du Clos Sara

BENITA Śląska Gwara

AMBASADOR v Gronbach

cz. VII – linie hodowlane, napisana w styczniu 2001r.

Cykl artykułów dotyczących historii rozwoju hodowli rottweilera w Polsce został w zasadzie zakończony, zdecydowałam się na uzupełnienie tamtego materiału o kilka wybranych linii hodowlanych, które powstały w kraju w oparciu o wyhodowane u nas wybitne i znane reproduktory – zasłużone dla hodowli a przez kilka sezonów będące też w wystawowej czołówce. Linie te przetrwały do dziś w kolejnych pokoleniach polskich rottweilerów.

W niniejszym opracowaniu chcę przybliżyć przed wszystkim męskich potomków, ponieważ to one tworzą linie hodowlane, ale wspomnę też słów kilka o wybitnych sukach pochodzących z tych linii.

Pierwszy zdecydowanie wybitnym psem był INT CH Pl. ALF Remedium ur. 16 maja 1981 r.

Oto jak przedstawia się jego rodowód.

INT CH Pl. PO I ALF Remedium

 

Wielokrotnie wystawiany w kraju i za granicą, również na „zachodzie”, szybko stał się posiadaczem tytułów Champ. Pl. i Interchampion. Do historii polskiej kynologii przeszedł m.in. jako pierwszy wyhodowany w Polsce rottweiler w tytułem Interchampion. Przez długi lata był jedyny, dopiero pod koniec lat 90-tych przybyło nam kilka podobnie utytułowanych rottweilerów, z czego większość to potomni ALFA. Niestety nie posiadam w swoim fotograficznym archiwum dobrej jakościowo fotografii tego pięknego psa, którą można byłoby w tym miejscu przedstawić. Zainteresowanych odsyłam do literatury kynologicznej, bowiem profesjonalne fotografie ALFA Remedium, oddają jego wizerunek zostały zamieszczone w ostatnim wydaniu (VI – z 1989r.) książki Lubomira Smyczyńskiego „Psy, rasy, wychowanie” na str. 177, w pracy zbiorowej „Psy rasowe w Polsce” na str. 132 w wydaniu z 1987r. i 134 w wydaniu z 1989r. oraz w książeczce Krzysztofa Krzyżanowskiego „Wybierz sobie przyjaciela” na str. 36.

A oto w chronologicznym porządku linia INT CH Pl. ALFA Remedium – jego synowie, wnuki i prawnuki.

1. CH Pl. FADIR Neckar ur. 29.08.83r. (m: SAGA z Trzech Róż) – pozostawił po sobie ur. 01.07.91r. reproduktory – RINO i ROKI Neckar, których matka była importowana z Węgier LIDA Kharon.
2. CH Pl. BRUCE-LEE od Imbrona ur 24.11.83r. (m: DELTA od Maruchy), jego wybitnym synem był ur. 08.07.87r. reproduktor KARAT z Tarnogórskiej Sztolni (m: AKARTA Aratak). Pies ten zdobył tytuł Zwycięzcy Klubu Toruń `89.

3. CH Pl. BARI Neckar ur. 11.01.84r. (m: ELZA Swoboda). Pies ten był ojcem wybitnego reproduktora ur. 19.11.87r. CH Pl. CERBERA Aklap. Matką CERBERA była BERTA Ajma – córka CH Pl. SOMY z Czarciej Gawry a tym samym wnuczka INT CH Pl ALFA Remedium – był więc to inbred 2:3 na ALFA. Potomstwo CH Pl. CERBERA Aklap to m.in. reproduktory – ur. 29.03.92r. LEX z Zielonej Willi ( ojciec ur. 28.12.94r. reproduktora DOX-a Fabri Ora, którego matką była BESSI Nostromo), ur. 29.03.93r. ŁOTR i ŁASUCH z Zielonej Willi (matką tej trójki była RUMBA Respekt), ur. 02.08.93r. ARON z Tarnoskały – inbred 3:4 na ALFA Remedium (m: BRENDA od Różyckich), ur. 28.01.94r. CEZAR z Kojca Pigwy (m: CATORA Słodka Sznupcia), ur. 03.03.94r. CH Pl. BARNEY, BANZAJ i BINGO od Becwarów – inbred 3:3 na ALFA Remedium (m: CH Pl. ASTI Bryzaga – córka CH Pl. SZAMANA z Czarciej Gawry a tym samym wnuczka ALFA) oraz ur. 09.11.94r. CH Pl. VICTOR Śląska Gwara (m: CH Pl. SANDY Śląska Gwara). Miotowa siostra VICTORA – VANESSA Śląska Gwara to suka z tytułem Champ. Pl. a sam VICTOR z wyglądu i postury bardzo przypominał swego sławnego pradziadka .

4. MER i MAX spod Modrzewia – reproduktory ur. 21.02.84r., których matką była SABA z Trzech Róż.

5. CH Pl. SZAMAN z Czarciej Gawry – ur. 31.03.84r. (m: NAJA Korund). Był to najlepszy i najbardziej zasłużony dla naszej hodowli syn ALF-a. Jego doskonałe potomstwo to m.in. ur. 10.04.86r. reproduktor SZULER z Reymontowa (m: SZJBA z Kawalkady), ur. 11.08.88r. reproduktor ERMS z Działek Helenówka (m: CH Pl. GAJA Alet – import z Czechosłowacji), ur. 13.04.88r. reproduktor CH Pl. BONZO Kolonia Soni (m: BEBA Escort), ur. 25.04.88r. reproduktor CH Pl. CENTO Simbanata (m: NATA od Jancola) – pies ten pozostawił w hodowli kolejne pokolenie z linii ALF-a Remedium – ur. 28.02.93r. reproduktory: CH Pl. JAZONA z Pikutkowego Raju i jego miotowego brata JUKONA (m: CZUMA Kryzowa). Dziećmi CH Pl. SZAMANA z Czarciej Gawry SA też ur. 15.11.91r. reproduktor CH Pl. SZOGUN z San Remo (m: DELTA z Kleryki), ur. 06.03.92r. reproduktory AKO i AMAL Krojanty Dwór (m: BERTA Cyborg) oraz ur. 06.04.92r. reproduktor ISTER Ajma (m: DORKA Kharon – import z Węgier). Spośród synów CH Pl. SZAMANA z Czarciej Gawry szczególna uwaga należy się CH Pl. BONZO Kolonia Soni, bowiem pies ten pozostawił po sobie liczne doskonałe potomstwo. Jego synowie to m.in. ur. 01.02.91r. reproduktor SZAR od Tajniaka (m: HERA spod Szrenicy), ur. 03.02.91r. reproduktory BRUS, BRUNO i BOSS od Różyckich (m: ROMA Respekt). BRUNO od Różyckich jest ojcem ur. 11.11.94r. reproduktora KORALA Mendog (m: KORA Skand). Z tego samego miotu co BRUS, BRUNO i BOSS pochodzą znane z wystaw i zasłużone dla hodowli suki – INT CH Pl. BASTA od Różyckich i BRENDA od Różyckich – matka CH Pl. BERYL z Tarnoskały. Synowie CH Pl. BONZO Kolonia Soni to także ur. 16.02.91r. reproduktor AMOL Aldos (m: LEDA Niegodziwa Trójka), ur. 26.03.92r. reproduktory CZEKAN i CZENTO od Różyckich (m: ROMA Respekt) oraz ur. 14.02.93r. reproduktor DEX znad Brodaczówki (m: GAJA Rzymski Szlak). Miotowi bracia CH Pl. SZAMANA z Czarciej Gawry również pozostawili w naszej hodowli swój ślad przedłużając linię INT CH Pl. ALF-a Remedium o kolejne pokolenia.

6. SZATAN z Czarciej Gawry dał ur. 07.09.87r. reproduktora CH Pl. JUHASA spod Szrenicy (m: ETNA od Maruchy) a ten z kolei jest ojcem ur. 09.10.1991r. reproduktora ATOSA Cieplickie Orle i ur. 24.02.92r. reproduktora BUTIKA Cieplickie Orle (matką obu psów była PIRANIA od Tajniaka).

7. CH Pl. SAB z Czarciej Gawry jest ojcem ur. 15.06.87r. reproduktora RAMBO Kajm (m: CYTRA Neckar). Miotową siostrą SZAMANA, SZATANA i SABA była CH Pl. SOMA z Czarciej Gawry – matka ur. 13.08.90r. CH Pl. GRETY Ajma (o: CH Pl. DAN z Rybia).

Wspominając znakomite i zasłużone suki z linii ALF-a Remedium nie sposób zapomnieć o ur. 13.01.87r. jego córce CH Pl. ZOMBI z Czarciej Gawry (m: NAJA Korund), która jest matką ur. 02.08.91r. reproduktora COR-a Drakonid (o: Borgvaale PRINZ of DARKNESS) – psa, który w 97r. wygrał Mistrzostwa Polski Psów Obrończych jako pierwszy rottweiler w historii tych zawodów.

8. BEIKER i BOSS z Wirtembergii – reproduktory ur. 04.04.84r. (m: BELLA z Rybia).

9. ATOS – BAJAN od Jędrucha – reproduktor ur. 02.04.85r. (m: ORKA z Niedźwiedziego Rogu).

BERYL z Tarnoskały

Na zakończenie prezentacji linii INT CH Pl. ALF-a Remedium wypada przypomnieć jeszcze znakomitą córkę CH Pl. SZAMANA z Czarciej Gwary a wnuczkę ALF-a ur. 14.06.90r. CH Pl. OMEGĘ Nizenkol (m: BETI Kryzys), ponieważ dzięki niej pojawiły się w tej linii kolejne interchampiony. Ten znaczący tytuł zdobyła inbredowana na SZAMANA, ur. 02.05.92r. wnuczka OMEGI INT CH Pl. RAJA Nizenkol (m: CH Pl. KONTRA Nizenkol – córka OMEGI i CH Pl. DAN-a z Rybia), która ponadto została wyróżniona tytułami – Zwyc. Klubu i Zwyc. Rasy Łódź `96. Posiadaczką tytułu Interchampiona jest też córka RAJI Nizenkol – ur. 28.06.95r. CH Pl. FATIMA Ali-Szar (o: CH Pl. HORUS du Clos Sara). Interchampionem została też ur. 01.10.93r. córka CH Pl KONTRY Nizenkol i CH VDH GRAFA v.d. Teufelsbrucke – CH Pl. BRIXI Nizenkol i prawdopodobnie jej miotowa siostra CH Pl. BASZA Nizenkol (do uzyskania tytułu brakowało jej w 97r. tylko PO I). INT CH Pl. BRIXI Nizenkol została też Zwyc. Klubu Olsztyn `95. Z tego samego miotu co BRIXI i BASZA pochodzą też reproduktory – CH Pl. BLER Nizenkol i BIK Nizenkol.

I jeszcze ciekawostka – nasza Zwyciężczyni Świata z Helsinek `89r, ur. 08.07.95r. CH Pl. OLIVIA Śląska Gwara ma w sobie – ze strony matki – krew ALF-a Remedium. Jej matką jest LADY Śląska Gwara, babką – DARIA Al.-Ka-Ir, prababką – ASTERIA Ber-Rott a pra-prababką – ABBA Wielka Niewiadoma – córka ALF-a Remedium i BAJI nad Arkoną.

Stosunkowo krótka jest jeszcze linia hodowlana ostatniego w wybranej przez mnie trójki polskich reproduktorów – ur. 31.08.90r. CH Pl. KOBOLD Korund, niemniej pies ten zasługuje na uwagę choćby z tego względu, że na trzech kolejnych wystawach klubowych zdobywał tytuły Najlepszego Reproduktora – było to w 94r. w Sopocie, w 95r. w Olsztynie, i w 96r. w Łodzi. Jego rodowód oparty jest na doskonałych przedstawicielach rasy, zawiera wybitnego przodka, którym jest INT CH Zwyc. Europy IVES Eulenspiegel.

CH Pl. KOBOLD Korund

 

KOBOLD ma za sobą piękną karierę wystawową – wielokrotnie sięgał po tytuły Zwyc. Wystaw i Zwyc. Rasy, ma też kilka CACIB-ów i res. CACIB-ów.

Pozostawił po sobie kilka reproduktorów – m.in. ur. 16.08.92r. SOHO znad Szpęgawskich Jezior (m: PAMPA Panaceum), ur. 26.02.93r. RYSIA znad Szpęgawskich Jezior (m: CH Pl. PARNA Panaceum), ur. 19.03.93r. BASTKA od Dajny (m: DAJNA Złoty Skarabeusz), ur. 07.07.94r. ASTORA Lwy Gdańskie (m: SABA Gwardia Neptuna), ur. 22.07.94r. CASPERA od Dajny (m: DAJNA Złoty Skarabeusz), ur. 22.04.95r. CH Pl. ARKSENO Karimar (m: REXA Habra), ur. 07.05.96r. DRAGONA Genesis II (m: FINA Remedium) oraz ur. 17.06.96r. BORYSA Karimar (m: REXA Habra).

DRAGON Genesis II

Spośród tej gromadki najbardziej znany z wystawowych ringów jest CH Pl. ARKSENO Karimar, który stanowi ważne ogniwo w linii hodowlanej KOBOLDA, bowiem dał wybitnego syna – ur. 29.11.97r. INT CH Pl. BORG-a Odemon (m: FANTA z Kuny). BORG Odemon to wzorcowy przedstawiciel rasy, na którego patrzy się z wielką przyjemnością i podziwem dla doskonałej harmonii jego budowy i ruchu.

Ukoronowaniem błyskotliwej kariery wystawowej tego psa było zwycięstwo w Poznaniu w 2001r., gdzie oprócz CWC, CACIB, tytułów Najlepszy Pies w Rasie, Zwyc.PL, zdobył tytuł Zwycięzcy Europy Środkowo-Wschodniej.

Warto byłoby go mądrze wykorzystać w hodowli jako reproduktora i sprawdzić czy swoje najlepsze cechy przekazuje potomstwu. Ma szansę i powinien poprowadzić dalej linię hodowlaną swego dziadka – CH Pl. KOBOLDA Korund.

 

BORG Odemon

Kolejnym psem zasługującym na uwagę jest MIŚ z Domu Laby – ur. 01.09.73r. (o: CASPAR v. Nibelungeneck, m: BARBEL v. Nibelungeneck). Historia tego psa jest o tyle ciekawa, że zaistniał on w hodowli dopiero jako 8-latek – krył suki przybywając w hodowli „Neckar” w 9-tym i 10-tym roku swego życia. Mimo tak krótkiego czasu reprodukcji pozostawił po sobie wybitne potomstwo tworząc jego linię hodowlaną. Oto ona.

1. CH Pl. GERO spod Modrzewia – ur. 17.04.82r. (m: SABA z Trzech Róż) – dał ur. 10.11.85r. reproduktora WULKANA Nizenkol (m: INEZ Swoboda), z kolei WULKAN Nizenkol jest ojcem znanego z wystaw krajowych i zagranicznych, zasłużonego dla hodowli reproduktora CH Pl. PAX-a Predator (ur. 27.10.91r., m: NELLA Zella Negra). Liczne potomstwo PAX-a jest kontynuacją linii MISIA z Domu Laby na następne pokolenia.

2. CH Pl. DARGO Neckar – ur. 14.08.82r. (m: BEZA Droga do Hadesu). Reproduktory, jakie po sobie pozostawił w naszej hodowli DARGO to ur. 06.07.84r. CH Pl. ALPOS Neckar (m: ELZA Swoboda), ur. 24.03.85r. CH Pl. DAN z Rybia (m: CH Pl. BORA z Rybia), ur. 04.04.85r. CH Pl. AGOS od Bostona (m: EBRA od Maruchy) – pies ten jest ojcem kolejnego reproduktora – ur. 14.08.91r. CH Pl. KADETA z Pawełkowi – ur. 30.06.85r. MORIS Neckar (m: ELZA Swoboda), ur. 15.03.87r. BRUTUS Rzymski Szlak (m: AWRA Atwa), ur. 27.10.87r. CH Pl. ALPASHAR-RAMBO z Sowińskiego Młyna (m: DALBA Łódź Charona), ur. 20.12.88r. CH Pl. ATOS Słodka Sznupcia (m: HESTIA z Leśnego Domu) – jego synem jest ur. 27.03.96r. reproduktor AXEL Chorulski Port (m: FLORA Djorama) – ur. 22.01.90r. CH Pl. BERDYS Słodka Sznupcia (m: HESTIA z Leśnego Domu). Spośród synów CH Pl. DARGO Neckar na większą uwagę zasługuje CH Pl. DAN z Rybia, ponieważ pozostawił w hodowli najwięcej potomstwa. Reproduktory, których ojcem jest DAN to ur. 13.03.90r. CH Pl. EGON Eksterminator (m: RUMBA z Głęboczka) – pies ten pozostawił po sobie kolejne pokolenie m.in. ur. 06.10.92r. reproduktora ODYSA Chara-Choto (m: DORA z Tortony) -, ur. 08.07.90r. DEMON z Kojca Gosi (m: CEDRA Simbanata), ur. 26.06.92r. SENATOR Nizenkol (m: PAULA Drawsko) oraz ur. 06.11.92r. WAMPIR Nizenkol (m: CH Pl. OMEGA Nizenkol). Córkami DANA z Rybia są doskonałe suki – ur. 14.06.90r. CH Pl. KONTRA Nizenkol (m: CH Pl. OMEGA Nizenkol) i ur.13.08.90r. CH Pl. GRETA Ajma (m: CH Pl. SOMA z Czarciej Gawry).

3. CH Pl. DINO Neckar – miotowy brat CH Pl. DARGO Neckar również pozostawił po sobie następców w hodowli. Jego synowie to ur. 19.01.97r. AMAL z Doliny Jamny (m: FUNIA Omen), ur. 12.03.87r. CH Pl. BARS Mocne Uderzenie (m: BESSI Mocne Uderzenie), ur. 16.03.87r. BOY z Tortony (m: SAMBA z Zaskoczenia), ur. 13.05.87r. RINO Bałamutka (m: BETA z Jerzmianek), ur. 01.05.88r. AJAX Mocne Uderzenie (m: BESSI Mocne Uderzenie), ur. 10.06.89r. BRUS od Toma z Gór (m: TINA z Rybia) – ojciec ur. 04.01.91r. reproduktora AXELA Magma-Rot (m: ISMENA Stretto) – oraz ur. 27.07.90r. OSKAR Kryzys (m: DORIS Kryzys) – ojciec ur. 21.07.93r. reproduktora ZULUSA Kryzys (m: BONA z Siedmiu Wzgórz).

4. KARES Neckar – ur. 02.03.83r. (m: SAGA z Trzech Róż). Jego potomkowie to ur. 22.03.81r. reproduktor CH Pl. MER Ciemna Grań (m: OSTRA z Niedźwiedziego Rogu) – ojciec ur. 22.03.89r. reproduktora IWANA Kajm (m: PUMA Kajm) – oraz ur. 06.03.86r. reproduktora BARONA z Zaskoczenia (m: ATENA z Rybia).

5. EKART Neckar – ur. 09.06.83r. (m: BEZA Droga do Hadesu). Pies ten krótko przebywał w Polsce, został sprzedany na Węgry, gdzie był również używany jako reproduktor. U nas pozostawił po sobie dwa reproduktory – ur. 11.03.85r. CH Pl. CASPARA Remedium (m: CH Pl. KORA z Rybia) i ur. 08.05.85r. ALA-CAPONE Szept (m: BONA Remedium). AL.-CAPONE Szept dał ur. 05.04.87r. reproduktora – DEMONA Dzikanów Leśny (m: JARA z Żołędziowego Matecznika), natomiast CH Pl. CASPAR Remedium pozostawił po sobie m.in. kilkunastu męskich potomków hodowlanych przedłużając w ten sposób linię MISIA z Domu Laby. Oto synowie CASPARA – ur. w 1988r. ATOS Summa Bonum (m: AFRA Fidelis et Fortis), ur. 17.03.88r. LORD i LOFER z Widzewskiej Górki (m: CYMA od Imbrona), ur. 17.11.88r. PIRAT Panaceum (m: CH Pl. JAKA z Głęboczka), ur. 04.06.89r. BONGO Psia Kapella (m: CORA Taranis), ur. 13.01.90r. CH Pl. DIUK z Kamiennego Ganku (m: POLA Drawsko), ur. 01.05.90r. DEMON z Kieleckiej (m: BEJA z Jaśminowej), ur. 08.03.91r. ARGOS z Okolic Bielska (m: BIRA Fortuna Podlasia), ur. 14.03.92r. ATOM od Dajny (m: DAJNA Złoty Skarabeusz), ur. 26.04.92r. CH Pl. DEMON Ursa Minor (m: DENORA Złoty Skarabeusz) oraz ur. 22.06.92r. miotowe – TRIM, TARAN, TENGIS i TORN z Czarnej Ordy (m: BABA z Czarnej Ordy).

PAX Predator

TUMRY Predator