Ranking – regulamin

REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO
Klasyfikacja wyników prowadzona jest oddzielnie w grupach dla psów i suk:
1. KATEGORIA SZCZENIĄT- wyłącznie oceny wybitnie obiecujące w klasach młodszych szczeniąt i szczeniąt
2. KATEGORIA JUNIORÓW – wyłącznie oceny doskonałe w klasie młodzieży
3. KATEGORIA SENIORÓW – wyłącznie oceny doskonałe w klasach: pośrednia, otwarta, użytkowa, championów
4. KATEGORIA WETERANÓW – wyłącznie oceny doskonałe w klasie weteranów
5. KATEGORIA UŻYTKOWYCH – wyłącznie oceny doskonałe w klasie użytkowej
Pies lub suka, które zdobyły największą ilość punktów, biorąc pod uwagę wszystkie kategorie,
otrzymuje tytuł KLUBOWY ZWYCIĘZCA RANKINGU

W rankingu szczeniąt sumowane będą punkty z klas młodszych szczeniąt i szczeniąt, a co za tym idzie, przyznawany będzie w płci jeden tytuł Zwycięzcy Rankingu Wystawowego Szczeniąt.

Psy i suki wystawiane w klasie użytkowej ubiegać się mogą o przyznanie tytułu Zwycięzca Rankingu Wystawowego Psów/Suk z Certyfikatem Użytkowości. W tej kategorii będą brane pod uwagę punkty zdobyte w klasie użytkowej oraz pozostałe punkty zdobyte na wystawie, na której pies/suka występował w klasie użytkowej. W/w tytuł jest dodatkowym wyróżnieniem i nie wyłącza psa/suki z klasyfikacji ogólnej rankingu wystawowego.

W sumowaniu punktów pod uwagę będą brane wyniki z maksymalnie 10 wystaw wskazanych przez właściciela psa.

Ranking przeprowadzany jest na zasadzie całkowitej dobrowolności zgłoszeń. Punktacja obliczona będzie wyłącznie na podstawie dostarczonych kopii kart ocen oraz potwierdzonych w nich tytułach z konkurencji finałowych.

Aby wziąć udział w/w rankingu należy przesłać skany kart ocen wraz z tabelą z podliczonymi punktami z maksymalnie 10 wystaw do dnia 31.03 br. na adres e-mai: Klubu Rottweilera w Polsce  pl.klubrottweilera@gmail.com
Formularz zgłoszeniowy:
zgloszenie-ranking-rottweilera

Oficjalne ogłoszenie wyników rankingu i wręczenie nagród odbędzie się na Klubowej Wystawie Rottweilerów.

TYTUŁY PIES / SUKA:
1. ZWYCIĘZCA RANKINGU W KATEGORII SZCZENIĄT
2. ZWYCIĘZCA RANKINGU W KATEGORII JUNIORÓW
3. ZWYCIĘZCA RANKINGU W KATEGORII SENIORÓW
4. ZWYCIĘZCA RANKINGU W KATEGORII WETERANÓW
5. ZWYCIĘZCA RANKINGU W KATEGORII UŻYTKOWYCH
6. KLUBOWY ZWYCIĘZCA RANKINGU

PUNKTACJA – Kategoria juniorów, seniorów, weteranów, użytkowych

WYSTAWY

W

POLSCE

I

ZAGRANICĄ

OCENY DOSKONAŁE LOKATY

 

TYTUŁY I CERTYFIKATY

 

IV

III

II

I

CWC

CAC

Anw.DT-VDH.Ch

Res.

CAC

Res.

CACIB

CACIB

ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY

NAJLEPSZY DOROSŁY PIES/SUKA W RASIE

ZWYCIĘZCA RASY

(BOB)

ZWYCIĘZCA GRUPY

(BOG)     

NAJLEPSZY JUNIOR   WYSTAWY

NAJLEPSZY WETERAN WYSTAWY

 

 

 

LOKATY

I        II        III       IV

ZWYCIĘZCA WYSTAWY BEST IN SHOW

LOKATY

ZWYCIĘZCA WETERANÓW

NAJLEPSZY JUNIOR    W RASIE

ZWYCIĘZCA PŁCI PRZECIWNEJ

(BOS)

NAJLEPSZY WETERAN W RASIE

NAJLEPSZY UŻYTKOWY W RASIE

I

II

II

IV

KRAJOWA

2

5

8

10

5

5

10

10

20

15

10

5

40

30

20

10

CHAMPIONÓW

5

10

15

20

10

10

20

20

30

20

15

10

50

40

30

20

MIĘDZYNARODOWA

5

10

15

20

10

5

10

10

20

20

30

20

15

10

50

40

30

20

EUROPEJSKA **ŚWIATOWA* *

30

40

50

60

30

20

40

50

30

40

50

60

50

40

30

80

70

60

50

SPECJALISTYCZNA*

5

10

15

20

10

5

10

20

20

KLUBOWA

30

40

50

60

30

30

50

50

KLUBOWA / ŚWIATOWA ADRK

70

80

90

100

100

90

50

100

100

PUNKTACJA – Kategoria Szczeniąt – (klasa młodsze szczenięta i klasa szczenięta)

WYSTAWY

W

POLSCE

I

ZAGRANICĄ

OCENY WYBITNIE OBIECUJĄCE

LOKATY

TYTUŁY

IV

III

II

I

Najlepsze

Młodsze Szczenię

Najlepsze

Szczenię

BIS

Młodszych Szczeniąt finał

LOKATY

BIS

Szczeniąt

finał

LOKATY

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Krajowa

2

5

8

10

10

10

20

15

10

5

20

15

10

5

Międzynarodowa

i SpecjalIstyczna*

5

10

15

20

20

20

40

30

20

10

40

30

20

10

Klubowa

30

40

50

60

50

50

Europejska **

Światowa **

30

40

50

60

50

50

80

60

40

20

80

60

40

20

Klubowa/Światowa ADRK

70

80

90

100

100

100

* dotyczy również krajowych wystaw rottweilerów z „dużym CWC” organizowanych w Polsce

* *  dotyczy wystaw międzynarodowych, na których przyznawany jest tytuł „ZWYCIĘZCA EUROPY” lub „ZWYCIĘZCA ŚWIATA”.

Inne wystawy o w/w nazwach są punktowane jak wystawy międzynarodowe.