Ranking – regulamin

 

Ranga wystawy Lokata Najlepszy dorosły pies/suka, Najlepszy junior, Najlepsze szczenię/baby Zw. Mł, CWC Res. CACIB lub Res.CAC (ADRK) CACIB lub CAC (ADRK) BOS BOB BOG BIS
I II III IV
Krajowa w Polsce i za granicą 10 10 5 5 10 20 30
Międzynarodowa w Polsce i za granicą


Wystawa championów

20 15 10 5 20 10 5 10 15 20 30 40
Specjalistyczna ADRK


Specjalistyczna rottweilerów / Krajowa rottweilerów

30 20 15 10 25 15 20 25 25 30
Międzynarodowa w Polsce i za granicą – sędzia ADRK 30 20 15 10 25 15 20 25 25 30 40 60
Międzynarodowa wystawa w Poznaniu o Zw. Polski 45 35 30 25 40 20 30 40 35 45 55 70
Klubowa w Polsce i za granicą


Wystawa Światowa


Wystawa europejska


Dortmund Bundessieger


Dortmund VDH-Europasieger

60 50 40 35 50 30 40 50 45 50 60 80
Wystawa Klubowa/Światowa ADRK 100 90 80 70 100 50 90 100 100
 
 
1. Punkty będą przyznawane tylko psom/sukom które otrzymały ocenę doskonałą,  oraz ocenę wybitnie obiecującą w klasach baby i szczeniąt, oraz ocenę doskonałą lok I wraz z CWC lub Zw. Mł  w klasach młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej, championów
2. W przypadku psów/suk z klasy pośredniej istnieje możliwość zgłoszrenia psa/suki do rankingu młodzieżowego  (punktacja z klasy młodzieży i pośredniej) lub rankingu psów/suk dorosłych (punktacja z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej, championów), o czym decyduje właściciel do której kategorii chce zgłosić psa/sukę.
3. W rankingu szczeniąt sumowane będą punkty z klas baby i szczeniąt, a co za tym idzie, przyznawany będzie w płci jeden tytuł Zwycięzcy Rankingu Wystawowego Szczeniąt.
4. Psy i suki wystawiane w klasie użytkowej ubiegać się mogą o przyznanie tytułu Zwycięzca Rankingu wystawowego Psów/Suk z Certyfikatem Użytkowości. Do tego rankingu pod uwagę będą brane punkty zdobyte w klasie użytkowej oraz pozostałe punkty zdobyte na wystawie, na której pies/suka występował w klasie użytkowej. W/w tytuł jest dodatkowym wyróżnieniem i nie wyłącza psa/suki z klasyfikacji ogólnej rankingu wystawowego.
5. W sumowaniu punktów pod uwagę będą brane wyniki z maksymalnie 10 wystaw wskazanych przez właściciela.
6. Aby wziąć udział w/w rankingu należy przesłać skany kart ocen wraz z podliczonymi punktami z maksymalnie 10 wystaw do dnia 30.04.2018 r na adres mailowy Klubu Rottweilera w Polsce  pl.klubrottweilera@gmail.com
kategorie:
Najlepsze Szczenię pies/suka
Najlepszy młodzieżowy pies/suka
Najlepszy dorosły pies/suka 
Najlepszy użytkowy pies/suka
Najlepszy Weteran pies/suka
Klubowy Zwycięzca Rankingu 
 
 
Zarząd Klubu Rottweilera w Polsce zobowiązuje się dla wszystkich zwycięzców rankingu ufundować nagrody a dla pozostałych lokat upominki i dyplomy. Życzymy wszystkim uczestnikom zwycięstwa i zapraszamy do udziału w rankingu. Pozdrawiamy serdecznie, Zarząd Klubu Rottweilera w Polsce.