Historia Rozwoju Hodowli Rottweilera w Polsce cz . I,II

( Autor Aleksandra Tarczyńska – Mizak przedruk artykułów z lat 1996-2002, które ukazywały się w kwartalniku „Rottweiler” )

cz. I napisana w styczniu 1996 r.

Rottweiler stał się w Polsce rasą bardzo popularną. Liczebnością konkuruje z owczarkiem niemieckim, który do niedawna dzierżył u nas palmę pierwszeństwa spośród psów obrończo-stróżujących. Obecnie liczba rottweilerów zgłaszanych na wystawy najczęściej przewyższa liczbę owczarków niemieckich, nie inaczej jest z hodowlą. Od kilku lat w oddziale olsztyńskim rejestruje się więcej miotów i szczeniąt rasy rottweiler niż owczarków niemieckich, podobnie jest w wielu innych oddziałach. Na taką popularność rasy wpłynęło to, że była ona w swoim czasie pewnym novum w naszej kynologii, a co nowe, staje się najczęściej, przynajmniej przez jakiś czas modne, ale przede wszystkim zaważyły cechy użytkowe tych psów, ich charakter, nieprzeciętna inteligencja, zdolność zapamiętywania wyuczonych „lekcji” praktycznie do końca życia, nieco więcej niż średnie gabaryty, łatwa w pielęgnacji szata, dobre wykorzystanie pokarmu i wiele, wiele innych zalet. Nie bez znaczenia był też imponujący wygląd psów tej rasy, zwłaszcza samców, przyciągający uwagę wielu psiarzy.

Przed wojną rottweilery były w Polsce hodowane sporadycznie w województwach zachodnich. W latach sześćdziesiątych również tam sprowadzono pierwsze egzemplarze. Były to importowane z NRD do Wrocławia przez p. Eugeniusza Korszek – pies GOLF vom Ursus Hof, PKR O-XV-3764 (O: BILLO v. Lichtenstein, M: XENE v. Biderstrand) oraz suka JETTE vom Pleissatal, PKR O-XV-2692. Para ta reprezentowana była na XV Jubileuszowej Dolnośląskiej Wystawie Psów Rasowych we Wrocławiu 12 września 1965 r. JETTE była już wówczas matką udanego miotu, ojcem jej szczeniąt był GOLF. Pochodząca z tego skojarzenia suka ASTRA pokryta później swoim ojcem (GOLF v.Ursus Hof) dała sukę BIRMĘ, która z kolei pokryta importowanym z NRD BARRY-m v. Oderstrand, PKR O-LV-15714 (ur. 22 IX 1971, O: ALF v. Oderstrand, M: ADDA v. Schildower Pilz) dała założycielkę jednej z pierwszych hodowli rottweilerów z końca lat 70-tych – CH. Zwyc. BRENDĘ z Pogorzeli. Hodowla zapoczątkowana przez tę piękną, dużą ( w górnej granicy wzrostu) sukę, zdobywczynię kilku CACIB-ów i wielu innych prestiżowych tytułów wystawowych to hodowla „z Rybia” p. Mieczysława Kruszewskiego z Warszawy. Z hodowli tej pochodzi sporo dobrego materiału hodowlanego – zarówno potomków BRENDY jak i sprowadzonych w latach późniejszych importów.

Z początkiem lat 70-tych i nieco później pojawiły się w Polsce kolejne rottweilery importowane z NRD. Były to – wspomniany już BARRY von Oderstrand – Oddział Warszawa; CH ALF vom Sängerstadt, PKR O-LXIII-17541 (ur. 21 VI 1974 r., o: CRIS v. Honigguell, m: NIXI v. Bennogut) będący własnością p. Jerzego Blecherta z Rybnika: BRIX v. Műchlental, PKR O-LXXVI-20924 (ur. 24 II 1976 r., o: CAY v.d. Zwei Birken, m: BRITTA v.d.Zwei Birken) – Oddział Szczecin; CH CUNO vom Haus Will, PKR O-LXXVI-20925 (ur. 22 II 1975r., o: ELCH v. Langeberg, m: BESSI v. Schlosspark) – początkowo przebywający w Szczecinie, później zakupiony do hodowli „Omen” p. Wilhelma Gładysza ze Świdnicy k. Wałbrzycha oraz suki : BARBEL v. Nibelungeneck, PKR O-XLVI-13523 (o: RIKO v. Walhalltal, m: DORA v. Kupferdach); CHRISTEL v. Wickhaus, PKR O-LXIII-17556 (ur. 21 VIII 1970 r., o: DUX v. Sieben Bergen, m: KORA v. Haus Westpal); CYRA v.d. Zwei Birken, PKR O-LXV-18141 (ur. 21 IX 1972 r., o: KARLO v. Pleibatal, m: BABINA v. Schwarzem Panter): AFRA v.d. Ritterburg, PKR O-LXX-19284 (ur. 31 III 1973 r., o: FERRO v.d. Sabinchen Stadt, m: CARIN v. Charlottenhőh); FRANZE vom Haus Westphal, PKR O-LXVII-18705 (ur. 16 XI 1974 r., o: ELCH v. Langeberg, m: PERLE vom Haus Westephal); ARINA vom Geisterhof ( ur. 15 IV 1977 r., o: BILL vom Haus Westphal, m: BERRA v.Inselsee) i przywieziona z ZSRR do Krakowa DELFI Krasnaja Zwiezda.

BARBEL v. Nibelungeneck pokryta CASOAREM v. Nibelungeneck daje na Śląsku w 1973 r. miot pod przydomkiem „z Domu Laby”, z którego pochodził MIŚ z Domu Laby i MARS z Domu Laby. MIŚ trafił do hodowli „Neckar” p. Ireneusza Bobka z Sosnowca i tam krył w 9-tym i 10-tym roku życia dając bardzo dobre potomstwo, o którym przyjdzie wspomnieć w dalszej kolejności, m.in. championy: DARGO Neckar i DINO Neckar oraz CH GERO spod Modrzewia.

CHRISTEL v. Wichaus zapoczątkowała hodowlę rottweilerów pod przydomkiem „Swoboda” p. Marka Dopierały z Poznania. Sama nieduża, dawała nieduże lub średniej wielkości potomstwo o poprawnych, zwięzłych sylwetkach. Pokryta w 1977 t. CASPAREM v. Nibelungeneck dała m.in. pozostawioną w hodowli Ch BRUNNI Swoboda. Sprzedana do hodowli „z Grunwaldu” (Tarnowo Podgórne) dała późniejszego reproduktora w hodowli „ z Rybia” – KAZANA-HELIOSA z Grunwaldu (o: DARGO v.d. Zwei Birken). Ch BRUNNI Swoboda pokryta została w NRD psem KAY v.d. Sabinchen Stadt (o: BILL v.d.Hőllenberger, m: BRITT v. Brisene). Z tego skojarzenia 20 VI 1979 r. urodziły się m.in. ELZA Swoboda (w hod. Swoboda, później Neckar), ESTA Swoboda – zdobywczyni CACIB-u Poznań `83 (hodowla „z Hamerlandu”) i nerwowy, niezrównoważony EX Swoboda. Pokryta ponownie w NRD psem BARO v. Schwarzem Golo dała GRETĘ Swoboda – sukę, która zapoczątkowała hodowlę „z Indaro” ze Śremu. Elza Swoboda pokryta DRAGONEM v.d. Zwei Birken dała w 1982 r. założycielkę hodowli „Nizenkol” – INEZ Swoboda.

Kolejny import – CYRA v.d.Zwei Birken dała w hodowli p. Kazimierza Kierońskiego z Pecnej pod Poznaniem SABĘ i SAGĘ z Trzech Róż. Szczenięta urodziły się 20 III 1977 r., ich ojcem był CH ALF v.d. Sängerstadt. SABA z Trzech Róż zapoczątkowała hodowlę „Spod Modrzewia” p. Ryszarda Przybyłka z Dobieszowic, SAGA wędrowała z rąk do rąk. Dała mioty w hodowlach: Droga do Hadesu – miot „B”, Neckar – mioty „K”, „F”, z Leśnej Łączności – miot „K”. Spośród potomstwa SAGI z Trzech Róż wyróżniały się – KARES Neckar ( po MISIU z Domu Laby) – reproduktor oraz CH FADIR Neckar (po INT.CH ALFIE Remedium) – reproduktor pozostający w hodowli Neckar. W hodowli „Spod Modrzewia” urodził się w 1979 r. ze skojarzenia SABY z Trzech Róż i CH ARAKA od Maruchy CH CARLO Spod Modrzewia – reproduktor w macierzystej hodowli. W 1982 r. po MISIU z Domu Laby – CH GERO Spod Modrzewia, wyróżniający się urodą i bardzo ładną głową pies, reproduktor w jednym ze śląskich oddziałów. Z miotu „M” (1984) po INT CH ALFIE Remedium pochodzą reproduktory MER Spod Modrzewia i MAX Spod Modrzewia.

AFRA v.d. Ritterburg zapoczątkowała hodowlę „od Maruchy” p. Zbigniewa Skrzypczaka z Częstochowy. Z jej pierwszego miotu (13.07.76r.) po CASPARZE v. Nibelungeneck pochodził CH ARAK od Maruchy – reproduktor pozostawiony w macierzystej hodowli. AFRA i ARAK stanowiły na niektórych wystawach pod koniec lat 70-tych jedyną parę rottweilerów. Wszyscy je podziwiali. Z miotu urodzonego 20.04.78r. pochodziły – CERA od Maruchy – założycielka hodowli „od Beliny” oraz CERTA od Maruchy, pozostawiona w hodowli „od Maruchy” CERTA pokryta CID-em v. Sangerstadt urodziła 15.04.80r. pierwszy miot, z którego użyto w hodowli; DELTĘ (hod. „Od Ibrona), DORĘ (hod.:Spod Modrzewia”, „Mocne Uderzenie”, „Od Borzyma”), DAGĘ (hod. „Dagul”). Z miotu „E” pochodził wyróżniający się wspaniałą sylwetką i ruchem CH ERMS od Maruchy, ur. 15.04.81r. syn BRIX-a v. Muchelental. ERMS był ojcem doskonałego na owe czasy potomstwa, m.in. CH BRANDA z Wielkiej Żuławy (m: ALFA Remedium) – psa wygrywającego wystawy za granicą. Niestety, ERMS w kraju krył dość krótko, wyjechał z właścicielem i przyrodnią siostrą FREYĄ od Maruchy za granicę i tam padł. Z tego samego miotu pochodził reproduktor EDO od Maruchy oraz suki: ETNA (hod. Spod Szrenicy) i EBRA (hod Od Bostona). Miot „F” to wymieniona już FRAYA (hod. Z. Nadola). Ojcem tego miotu był również BRIX v. Muchlental. Z miotu „G” po NISSANIE Korund pozostała w hodowli GERA-GAJA od Maruchy. GAMA zapoczątkowała hodowlę „Geminus”. CERTA została pokryta ostatni raz w 84 roku przyrodnim bratem CH ARAKIEM od Maruchy. Niestety, efektem zastosowania tego inbredu był zbyt długi włos u połowy miotu. Z miotu tego pochodził pozostawiony w hodowli od Maruchy reproduktor HOSS od Maruchy. GERA-GAJA pokryta w 85 r. również ARAKIEM dała reproduktora IRONA od Maruchy. Był to ostatni miot pod tym przydomkiem pokazujący się na wystawach.

Kolejna z wymienionych importowanych z NRD suk – FRANZE v. Haus Westphal, zapoczątkowała hodowlę rottweilerów w Szczecinie pod przydomkiem „Gryfland” p. Czesława Jurkowskiego. Kryta psem DARGO v.d. Zwei Birken dała MOCCĘ i MERY Gryfland, urodzone 22.08.76r. MOCCA dała w hodowli „Jarko” późniejszego reproduktora NADER-a Jarko (o: CH CUNO v. Haus Will), zarejestrowanego w poznańskim oddziale.

CERA od Maruchy

Sprowadzona również do Szczecina przez p. Karola Wysockiego ARINA v. Geisterhof wraz z importowanym BRIX-em v. Muchlental, dała początek szczecińskiej hodowli „z Dworu Kingi”. ARINA była kryta tylko i wyłącznie BRIX-em dając w 79r. KIRĘ (hod. Z Żołędziowego Matecznika), KORĘ (hod. Z Cisu Wkrzańskiego), KINGĘ (hod. Nad Arkoną) i KAMĘ (hod. Z Dworu Wandy); w 80r. LAURĘ (hod. Czort) i LIZĘ (hod. Od Hardego); w 81r. CH MONTI-ego z Dworu Kingi – reproduktora w Oddziale Koszalin oraz MAJĘ (hod. Kryzys) i w 83r. NANDĘ (hod. Trójząb Neptuna) oraz reproduktory: NERONA z Dworu Kingi i NIKA-NARDA z Dworu Kingi (krył w hodowli Negrus i Czechosłowacji).

BRIX v. Muchlental był reproduktorem, który dawał zdecydowanie lepsze od siebie potomstwo. Pozostawił 3 championy: ERMS od Maruchy, MONTI z Dworu Kingi oraz SANDO od Beliny (m: CERA od Maruchy).

Nieco inna w typie i genotypie była przywieziona zza wschodniej granicy przez p. Nakariakowa z Krakowa suka DELFI Krasnaja Zwiezda. Z kojca „Delfin” pochodziły DAURY Delfin i DEJAWI Delfin (hod. Platan) oraz urodzone w 78r. po CH ALF-ie v. Sangerstadt EKRIN Delfin (hod. Ze Złotej Puncy), EMIR, ELF i CH EGBAR Delfin. DEJAWI Delfin pokryta w 79r. CH CUNO v. Haus Will dała HERĘ Platan (hod. Z Sosnowego Lasu) i HETKĘ Platan (hod. Psikus). EKRIN Delfin w 81r. po importowanym z Czechosłowacji INGO z Divokach Kamenu dała reproduktora HARUNA ze Złotej Puncy (hod. Z Murków).

Pod koniec lat 70-tych rozpoczyna swą działalność hodowla „z Rybia”. CH BRENDA z Pogorzeli pokryta CH CUNO v. Haus Will rodzi 8 szczeniąt w tym suczki CH KORĘ z Rybia (hod. Remedium) i KAMĘ z Rybia (hod. Z Kaponiery) oraz reproduktory – KAZAN-a z Rybia i KING-a z Rybia. W 79r. pokryta CH ARAKIEM od Maruchy daje CH BORĘ z Rybia –pozostawioną w hodowli z Rybia, BELLĘ (hod. Z Wirtembergi) i BESSY (hod. Riviera). BRENDA daję w Rybiu jeszcze dwa mioty ze sprowadzonym do Rybia z ZSRR CH LARS-em (wnuk ELCH-a v. Winkel), są to mioty „L” i „A”.

Z miotu „L” odchowały się tylko dwa szczenięta – piesek LUKS i suczka LINDA. LUKS był dużym, proporcjonalnym psem, odziedziczył wiele dobrych cech swej matki, lecz niestety, nie pokazywany na wystawach a co za tym idzie – straconym dla hodowli. LINDA została zakwalifikowana do hodowli warunkowo i dała 2 mioty w hodowli „z Sufczyna” (o: INGO z Divokych Kamenu). Z miotu „A” BRENDY z Pogorzeli i LARSA suka AKSA dała miot pod przydomkiem „Cruize”, ATENA 2 mioty pod przydomkiem „z Zaskoczenia”, ARAS był zakwalifikowany jako reproduktor w Oddziale Poznań, użyto w hodowli równiez AVE.

Pod koniec 78r. rodzą się pierwsze rottweilery w hodowli „Omen” (Świdnica k/Wałbrzycha). Są to dzieci ANGI od Maruchy i CH CUNO v. Haus Will – miot „A”. Z miotu tego pochodził CH ARAS Omen – reproduktor w Oddziale Wałbrzych, ojciec CH FIGO Omen (m: ALFA od Beliny). W 79r. ANGA daje następny miot „B”, a w nim BORUTĘ Omen, BETĘ Omen (hod. Rom-Tes) i BACARĘ (hod. Groza) – również dzieci CUNO. Z miotu „C” tej samej pary pochodzą reproduktory: CAR Omen (o: CH ANY z Wielkiej Żuławy) i CYGAN Omen (reproduktor w hodowli Kryzys), z miotu „D” – DUNIA (hod. Od Kasieńki).

cz. II napisana w lipcu 1996r.

Jeszcze pod koniec lat 70-tych sprowadzono do kraju z zagranicy kilku nowych przedstawicieli tej budzącej coraz większe zainteresowanie rasy. Weszły one do hodowli z początkiem lat 80-tych. Były to psy: CH Pl. LARS – import z byłego ZSRR, INGO z Divokych Kamenu – import z Czechosłowacji oraz suki: ELZA – z ZSRR, ACRE z Mesta Kralu i ALKYONE Kaszmir – obie z Czechosłowacji. Pochodzący z Moskwy LARS – PKR O-XCII-25047 (ur. 11.04.77r. o: HAN, m: EL SZUSZA) został odkupiony od poprzedniego właściciela do hodowli „z Rybia”. Był on wnukiem czołowego z ZSRR reproduktora – importowanego z RFN ELCHA v. Winkel. Rottweilery z przydomkiem v. Winkel hodowane są w Niemczech do dziś. LARS pozostawił po sobie niewiele potomstwa – 2 mioty w hodowli z Rybia i 1 miot w hodowli Remedium. Jego najbardziej udanym i znanym synem był urodzony w 81r. INT CH ALF Remedium, o którym przyjdzie jeszcze wspomnieć, gdyż pozostawił trwały ślad w polskim pogłowiu rottweilerów.

Importowany z Czechosłowacji INGO z Divokych Kamenu – PKR O-LXXXVII-23599 (ur. 03.07.76r. o: DOJAN v. Haus Winter, m: DRINA za Starkova Dvora) również został odkupiony od poprzedniego właściciela do hodowli z Rybia. Był to pies o pięknej głowie i doskonałym kątowaniu tylnych kończyn lecz obdarzonym również przez naturę wydatnym, luźnym podgardlem – tzw. łałokiem. INGO zostawił po sobie sporo jak na owe czasy potomstwa, m.in. reproduktory: bardzo łagodnego, ale słabo wykorzystanego w hodowli IRYSA z Rybia (ur. 01.05.81r. m: CH PL. BORA z Rybia); HARUNA ze Złotej Puncy (ur. 11.11.81r. m: EKRIN Delfin) – pies ten zaznaczył się w hodowli jako ojciec CH Pl. BOSFOR-a Dardanele, znanego i cenionego reproduktora w oddziale Gdańsk; BIESA z Sufczyna (ur. 06.07.83r. m: LINDA z Rybia), który był reproduktorem w oddziale Warszawa oraz suki: INGĘ, ISĘ, INEZ z Rybia – miotowe siostry IRYSA z Rybia (ISA zapoczątkowała hodowlę „Negrus”, INEZ hodowlę „z La Amistad”); HAŁWĘ za Złotej Puncy (hod. „z Murków”); ur. 13.10.82r. BERĘ i BONĘ Remedium (BERA hod. „Ka-Ka”, BONA hod. „Szept”); ur. 02.06.83r. LORENĘ i LAWĘ Korund (LORENA dała początek gdańskiej hodowli „Drawsko”, LAWA należała do hodowli „z Rybia”); ur. 15.08.84r. CH Pl. KAJĘ z Głęboczka (hod. „Panaceum”); ur. 27.11.82r. AFRĘ Fidelis et Fortis (hod. „Summa Bonum”) – sukę zwracającą uwagę przepięknym kątowaniem i dynamiczną pracą tylnych kończyn. Skłonność do luźnego podgardla przekazywał INGO potomstwu umiarkowanie, natomiast – co najważniejsze – przekazywał ładne głowy i znakomite kątowanie tyłu.

Importowana z byłego ZSRR ELZA – PKR O-XCIV-25328 (ur. 06.02.78r. o: ANGRYF, m: ŁADA) była suką typową, proporcjonalną, niestety, głowę jej szpeciły źle noszone tzw. fruwające uszy. Suka ta dała w warszawskiej hodowli „z Klaudyny” ur. w 80r AUGRITTA z Klaudyny (był reproduktorem w hod. „Kawalkada”), ALEGO z Klaudyny, również zakwalifikowanego do hodowli psa, AZĘ z Klaudyny (hod. „z Jarzemek”). Ojcem tego miotu był CH Pl. CUNO v. Haus Will. W 82r. ELZA dała jeszcze jeden miot – po CH Pl. ARS-ie Omen, z którego pochodził reproduktor BARI z Klaudyny.

ALKYONE Kasmir – PKR O-CXIII-29576 (ur. 24.08.79r., o: MARKO Kralicky Sneżnik, m: BEATRICE Lambert) – przywieziona z Czechosłowacji przez p. Teresę Markowską – dała początek krakowskiej hodowli rottweilerów „Korund”. ALKYONE zwana po domowemu Jonką, była niedużą, wręcz małą suczką o wspaniałej psychice. Zalety jej charakteru sprawiły, że znana była miłośnikom rasy przede wszystkim z tej strony. Pasowało do niej jak ulał powiedzenie „w małym ciele wielki duch”. ALKYONE dała dwa mioty. W 81r. po EX-ie v.d.Gruberheide (o: IVES v. Eulenspiegel, m: KARIN v. Kastanienbaum), miot „N“ a w nim reproduktory NISSANA i NORMANA Korund oraz suczkę NAJĘ Korund (hod. „z Czarciej Gawry”) i w 83r. po INGO z Divokych Kamenu miot „L” – LAWA Korund (hod. „z Rybia”), LORENA (hod. „Drawsko”).

IVES Eulenspiegel

ACRE z Mesta Kralu – PKR O-CVIII-28679 (ur. 21.12.79r. o: APOLLO Ortles, m: DELA z Ol-Ze) dała początek hodowli „Pretorianin” p. Zbigniewa Strzakłowca z Warszawy. W hodowli tej w 82r. po CH Pl. ARAK-u od Maruchy urodziły się ARA Pretorianin (hod. „Escort”), ACCA – pozostawiona w hodowli Pretorianin i ALLIA (hod. „Neon”). Ojcem drugiego miotu ACRE był CH Pl. ERMS od Maruchy. Z tego miotu pozostała w hodowli BELLONA, BAEBIA dała miot pod przydomkiem „Terafim”.

Z początkiem lat 80-tych weszło do hodowli potomstwo psów sprowadzonych do Polski wcześniej. Czynna po dziś dzień hodowla „od Beliny” p. Jana Borzymowskiego z Komorowa rozpoczęła działalność hodowlaną miotem „A” ur. 08.06.80r. , którego ojcem był KAZAN z Rybia (o: CH Pl. CUNO v. Haus Will, m: CH Pl. BRENDA z Pogorzeli) a matką CERA od Maruchy. Z miotu tego pochodził reproduktor APIS od Beliny oraz suki hodowlane AJA od Beliny (hod. „Z Niedźwiedziego Rogu”), AMI od Beliny (hod. ”od Jancola”), ALFA od Beliny (hod. „Omen”). W hodowli tej w roku 81 i 82 CERA od Maruchy urodziła kolejne mioty po szczecińskim BRIX-ie v. Muchlental. Z urodzonego w 82r. miotu „S” pochodziły reproduktory: SUMO od Beliny, CH P. SANDO od Beliny (hod. „Nizenkol”) i SZACH od Beliny oraz suki hodowlane SAMBA (hod. „Balta”) i SEIKO (hod. „ z Aglomeracji”). Z następnego, urodzonego w 83 r. miotu, którego ojcem był INT CH ALF Remedium pochodziła założycielka tarnobrzeskiej hodowli „z Ciaputkowa” – BONA od Beliny, z miotu „G” (84r.) po NISSANIE Korund – GABI od Beliny (hod. „z Domu Farty”). Ojcem dwu następnych miotów CERY od Maruchy był sprowadzony w 83r. ze Szwecji do hodowli „od Beliny” LADYS J:R Lilla Hagsatter. Z miotu „N” po LADYSIE (siódmego i ostatniego tej suki) pochodziła pozostawiona w hodowli NEL od Beliny – matka kolejnych szczeniąt z przydomkiem „od Beliny”.

LADYS J:R

 

                Pierwszy miot w olsztyńskiej hodowli Remedium, również czynnej po dziś dzień, urodził się 16.05.81r. ojcem szczeniąt był CH Pl. LARS, matką CH Pl. KORA z Rybia. Był to bardzo udany miot, z którego wszystkie szczenięta oprócz ATOMA, który nieszczęśliwie zakończył życie w wieku 10 m-cy, weszły później do hodowli. Pierwszy w Polsce i jedyny przez kilkanaście lat interchampion tej rasy ALF Remedium pochodził właśnie z tego miotu. ALF należał do p. Andrzeja Rożka z Kielc, właściciela hodowli „Ajma”. Tryumfował na wielu wystawach w kraju i za granicą, był średniego wzrostu, grubokościsty, miał wzorcową głowę i takąż psychikę. Jego zalety sprawiały, że był często i chętnie używany jako reproduktor (w latach 83-88). Pozostawił po sobie ośmioro potomstwa z tytułem championa. Były to BARI Neckar (m: ELZA Swoboda), SOMA, SZAMAN, SAB z Czarciej Gawry (m: NAJA Korund), ALMA Indaro – hod. Bia-Ro (m: GRETA Swoboda), BRUCE-LEE od Imbroma (m: DELTA od Maruchy), FADIR Neckar (m: SAGA z Trzech Róż), ZOMBI z Czarciej Gawry (m: NAJA Korund). Spośród tej ósemki najbardziej znaczącą rolę w tej hodowli odegrało miotowe rodzeństwo SOMA i SZAMAN z Czarciej Gawry. SOMA była suką hodowlaną w kieleckiej hodowli „Ajma”, SZAMAN –  dobrze wykorzystanym reproduktorem należącym do oddziału łódzkiego.

ALMA Indaro

 

W roku 85 urodził się w Remedium trzeci i ostatni miot KORY z Rybia, którego ojcem był EKART Neckar  (o: MIŚ z Domu Laby, m: BEZA Droga do Hadesu) i z tego miotu pozostał w macierzystej hodowli CH Pl. CASPAR Remedium – reproduktor, który również zostawił swój ślad w pogłowiu polskich rottweilerów. Wśród jego potomstwa jest siedem psów i suk z tytułem championa, jego dzieci, wnuki i prawnuki plasują w wystawowej czołówce. Kolejną suką hodowlaną w Remedium była córka  CASPARA  – CH Pl. PASJA Panaceum (m: CH Pl. KAJA z Głębocka), ale to już późniejsze lata

CASPAR Remedium

 

                Nieco wcześniej niż w Remedium, bo 22.01.81r. urodziły się pierwsze rottweilery  w szczecińskiej hodowli „z Żołędziowego Matecznika” p. Aleksandry Proscewicz. Suka KIRA z Dworu Kingi (o: BRIX v. Muchlental, m: ARINA v. Geisterhof ) pokryta  CH CUNO v. Haus Will dała miot „G”, z którego pochodziła suka GRAVE (hod. „Przy Jantarowej”) a także GARA, GAMA-ODA, GERMANIK. Z miotu urodzonego w 83r. po INT CH ALFIE Remedium pochodziły: INA z Żołędziowego Matecznika  (hod. „z Wólki”), IVES (hod. „Monster”) oraz reproduktor IPS. Kolejny miot (85r.) był efektem zagranicznego krycia znanym niemieckim reproduktorem NERO v. Schloss Rietheim. Pochodził z niego JOWISZ – reproduktor w oddziale Olsztyn, pozostawiona w macierzystej hodowli JAMA oraz JARA (hod. „Dziekanów Leśny”).

Ostatnie szczenięta z przydomkiem „z Żołędziowego Matecznika” urodziły się w 87r. po CH Pl. FIGO Omen.

NERO

 

 

                Kolejna hodowla, która rozpoczęła działalność z początkiem lat 80-tych to hodowla „Neckar” p. Ireneusza Bobka z Sosnowca. Hodowla ta posiadała własnego reproduktora – MISIA z Domu Laby, który krył w latach 82-83. 11.02.82r. po MISIU z Domu Laby od BEZY Droga do Hadesu (o: CH Pl. ARAK od Maruchy, m: SAGA z Trzech Róż) urodził się miot „C” a w nim m.in. CYTRA Neckar (hod. „Kajm”) i CERTA Neckar (hod. „Góra Hugona”), jeszcze w tym samym roku (14.08.82r.) również po MISIU – BEZA urodziła miot „D”, z którego pochodziły reproduktory – CH Pl. DARGO Neckar (reproduktor w hodowli Neckar), CH Pl. DINO Neckar (reproduktor w hodowli „z Doliny Jamny”) oraz doskonała suka DEIZY Neckar (hod. „Veni, Vidi, Vici”). CH Pl. DARGO Neckar i CH Pl. DINO Neckar były w latach 80-tych, obok INT CH ALFA Remedium i importowanego LADYSA J:R najczęściej używanymi reproduktorami.

DARGO był psem średniej wielkości, krótkim, zwięzłym, eleganckim w ruchu, DINO – masywniejszym od brata, o dłuższej sylwetce, mniej szlachetny w wyrazie. Jako reproduktor DARGO miał również lepsze potomstwo niż DINO przy znacznie mniejszej ilości pokrytych suk. Pozostawił dziewięcioro dzieci z tytułem championa, były to: DAN z Rybia (m: CH BORA z Rybia), AGOS od Bostona (m: EBRA od Maruchy), ALPOS Neckar (m: ELZA Swoboda), ALPASHAR-RAMBO z Sowińskiego Młyna (m: DALBA Łódź Charona), ATOS Słodka Sznupcia i BERDYS Słodka Sznupcia (m: Hestia z Leśnego Domu), DOXA z Rybia (m: CH BORA z Rybia), AGA i AKRA Tygrysi Skok (m: ABRA-KOBRA z Klimontowa). Championy po DINO Neckar to BREMA z Domu Farty (m: GABI od Beliny) i BARS Mocne Uderzenie (m: BESSI Mocne Uderzenie).

W 83r. BEZA Droga do Hadesu połączona ponownie z MISIEM z Domu Laby dała EKARTA Neckar (reproduktor w hodowli „Ajma”, później sprzedany na Węgry), ESTI Neckar (hod. „z Orlich Szlaków”) i ELLEN Neckar (hod. „Aratak”). Matka BEZY – SAGA z Trzech Róż  – urodziła w hodowli Neckar w 83r. dwa mioty „K” i „F”. Z miotu „K” (ur. 02.03.83r.) po MISIU z Domu Laby pochodził reproduktor KARES Neckar oraz suki hodowlane KOBRA Neckar (hod. „z Klimontowa”), KIZI Neckar (hod. „z Leśnego Domu”) i KESSA Neckar (hod. „Baza”). Z miotu „F” (ur. 29.08.83r.) po INT CH ALFIE Remedium, pochodził reproduktor CH FADIR Neckar (hod. „Neckar”) oraz FOX i FERRO Neckar. W hodowli „Neckar” znalazła się również suka ELZA Swoboda, która w 84r. dała 2 mioty „B” i „A”. Z miotu „B” (ur. 11.01.84r.) po INT CH ALFIE Remedium pochodził reproduktor CH BARI Neckar oraz suki hodowlane – BIRMA Neckar (hod. Swoboda i Rott Marko) i BONA Neckar (hod. „z Żorskiej Doliny”), z miotu „A” (ur. 06.07.84r.) po CH DARGO Neckar – reproduktor CH Pl. ALPOS Neckar. ELZA Swoboda dała jeszcze w 85r. reproduktora MORISA Neckar i w 87r. TARĘ Neckar, obydwoje po CH Pl. DARGO Neckar. TARA Neckar była kolejna suką w hodowli Neckar.

                W 85r. do hodowli tej sprowadzono z Czechosłowacji sukę DŻAME Damajo (ur. 12.05.85r., o: BRANDO Sarmar, m: AMARA Krnowska), która dała w 87r. miot „G” po CH Pl. DARGO Neckar. W późniejszych latach hodowla sprowadziła z zagranicy następne rottweilery, o których trzeba będzie wspomnieć w dalszej kolejności.

                Następna hodowla rottweilerów, która wystartowała na początku lat 80-tych to hodowla p. Jana Hosera z Komorowa z przydomkiem „od Jancola”. W hodowli tej w 82r. urodził się pierwszy miot, którego ojcem był KAZAN-HELIOS z Grunwaldu, a matką AMI od Beliny. Pochodził z niego reproduktor CH Pl. SUM od Jancola oraz SABA od Jancola – założycielka hodowli „z Kuny”. Z urodzonego w 83r. po INT CH ALFIE Remedium miotu pochodziła DAMA od Jancola (hod. „od Kuszetki”). Z miotu „N” po CH GERO spod Modrzewia urodzonego w 85r. weszło do hodowli 5 suk – NINA (hod. „z Bliźniaczego Podwórka”), NELA (hod. „od Jancola”), NIZA (hod. „Nibersjada”), NATA (hod. „Simbanata”) i CH Pl. NORA od Jancola, założycielka szczecińskiej hodowli „Duma Ewy”. AMI od Beliny dała w hodowli „od Jancola” 6 miotów. Matką kolejnych szczeniąt z tym przydomkiem była jej córka NELA od Jancola.

                W roku 83 urodziły się pierwsze rottweilery w hodowli „Negrus” p. Justyny Bielickiej z Bydgoszczy. Hodowla ta zajmowała się tą rasą do 2006 roku. Matką pierwszych z przydomkiem „Negrus” rottweilerów była ISA z Rybia (o: INGO z Divokych Kamenu, m: CH BORA z Rybia), ojcem CH Pl. ARS Omen. Z miotu tego ur.04.01.83r. pochodził reproduktor BRUTAL Negrus, z następnego, urodzonego jeszcze w tym samym roku (07.08.83r.) również po CH Pl. ARSIE Omen reproduktory CARO i CASTOR Negrus. W roku 84 ISA została pokryta czechosłowackim BAM-em Farebny Sad (o: EICK v.d. Ruine Reuhenstein, m: ARBA Kaiserom Dor) i urodziła 11 szczeniąt. Z miotu tego pochodził reproduktor DARK Negrus a także pozostawiona jakiś czas w macierzystej hodowli DAMA Negrus – matka reproduktora IVO Negrus (o: COB iż Doline Cetiei Rijeke CS). Urodą wyróżniał się elegancki, dynamiczny DANGER Negrus, zakwalifikowany jako reproduktor, który niestety jako trzylatek zginął tragicznie. Założycielka hodowli ISA z Rybia dała 6 miotów, ostatni w 87 r. po NIK-u z Dworu Kingi, który był własnością hodowli „Negrus”.

                Hodowla „Kryzys” p. Romana Konowalczyka „z Polskich Olędrów” miała pierwszy miot rottweilerów również w 83r. matką szczeniąt była MAJA z Dworu Kingi (o: BRIX v. Muchlental, m: ARINA v. Geisterhof), ojcem – reproduktor należący do hodowli „Kryzys” – CYGAN Omen (o: CH CUNO v. Haus Will, m: ANGA od Maruchy). Jedną z suk pochodzących z tego miotu była BETI Kryzys (hod. „Nizenkol”), z następnego – po CH GERO spod Modrzewia – pochodziła DORIS Kryzys, która zasiliła macierzystą hodowlę. W roku 86 MAJA z Dworu Kingi pokryta ponownie CYGANEM Omen dała GOSĘ Kryzys – matkę pięknej, dynamicznej CH Pl. TANI Halgol (o: CH FIGO Omen). W tym samym roku DORIS Kryzys pokryta również CYGANEM Omen dała FATI Kryzys, pozostawioną w macierzystej hodowli oraz FAZI Kryzys (hod. „Respekt”) i FAMĘ Kryzys (hod. „Wielimie”) a w 90r. po CH DINO Neckar – reproduktora OSKARA Kryzys i sukę hodowlaną OJĘ Kryzys (hod. „Caryńskie”). FATI Kryzys dała urodzonego w 89r. reproduktora MORSA Kryzys (o: TONI-BOLO z La Amistad). Sukami hodowlanymi należącymi do tej hodowli były też urodzona w 84r. DIVA Negrus (o: BAM Farebny Sad, m: ISA z Rybia) i urodzona w 87r. BONA z Siedmiu Wzgórz (o: CH Pl. SZAMAN z Czarciej Gawry, m: CH DOXA z Rybia).

                Rok 83 to także rok, w którym weszły do hodowli w Polsce 3 córki CH Pl. KORY z Rybia. W hodowli „z Głęboczka” (oddział Olsztyn) suka ALTA Remedium pokryta KAZANEM-HELIOSEM z Grunwaldu urodziła 15.03.83r. pierwszy miot a w nim reproduktora BASZANA z Głęboczka i założycielkę hodowli „Kawalkada” –  BIRMĘ z Głęboczka. W 84r. po INGO z Divokych Kamenu urodziła się CH Pl. KAJA z Głęboczka – założycielka hodowli „Panaceum”, a w 86r. po LADYS-ie J:R reproduktor CH Pl. MAX z Głęboczka.

                Suka ALFA Remedium to założycielka kolejnej olsztyńskiej hodowli „Wielka Żuława”, w której w 83r. po CARZE Omen urodziła się CH Pl. ANA Wielka Żuława oraz  reproduktor ABBAJ Wielka Żuława , w 84r. po CH Pl. ERMS-ie od Maruchy – CH Pl. BRANDO Wielka Żuława – reproduktor, pies wystawiany w kraju a także z powodzeniem za granicą, co w tamtych czasach nie było częstym zjawiskiem. Suka ALMA Remedium – zwyciężczyni Wystawy Specjalistycznej Rottweilerów w Łodzi (83r.) – dała kilka miotów pod przydomkiem „z Dźwierzut”.

                Z zasługujących na uwagę hodowli z tamtego okresu należałoby jeszcze wspomnieć o krakowskiej „Czarciej Gawrze” p. Joanny Matuszyńskiej. Założycielka i zarazem jedyna suka tej hodowli NAJA Korund (o: EX v.d. Gruberheide, m: ALKYONE Kasmir) dała w trzech urodzonych miotach najwięcej potomstwa z tytułem championa. Z miotu urodzonego 31.03.84r. po INT CH ALFIE Remedium pochodziły aż 3 championy: SZAMAN, SAB i SOMA z Czarciej Gawry (zał. hod. „Ajma”). Z miotu urodzonego w 85r. po LADYSIE J:R – CH TORA z Czarciej Gawry, pierwsza w Polsce suka z PO III (hod. „Dom Argosa”), z miotu urodzonego w 87r. znowu po INT CH  ALFIE Remedium – CH Pl. ZOMBI z Czarciej Gawry. I nic w tym chyba dziwnego, skoro NAJA była wnuczką legendarnego INT CH IVESA Eulenspiegel a reproduktory z którymi była łączona należały do czołowych w Polsce. To utytułowane potomstwo NAJI Korund weszło później do hodowli – SZAMAN i SAB jako reproduktory, SOMA jako założycielka hodowli „Ajma”, TORA – hodowla „Dom Argosa”, ZOMBI – hodowli „Drakonid”.

                W roku 84 GRETA Swoboda (o: BARO v. Schwarzen Gold, m: BRUNNI Swoboda) należąca do p. R. Domżalskiego ze Śremu (oddział Poznań) została pokryta INT CH ALF-em Remedium, z tego skojarzenia urodziła się suka , późniejsza Championka ALMA z Indaro (PKR O-CLXXXIII-45001) , której właścicielem był p. R. Łukaszewicz (hod. „Bia-Ro” – oddział Poznań) ALMA w latach 85-87 brylowała na wystawach gdzie zdobyła m.in. 4 tytuły Zwycięzcy Polski (Sopot 85r., Poznań 85r, 86r, 87r.). CH Pl ALMA z Indaro (ur. 11.05.84r.) dała tylko 2 mioty, pierwszy w 86r z APIS-em od Beliny, drugi w 87r. z CH FIGO Omen, z tego miotu do hodowli weszła LIZA Bia-Ro wł. A. Bisztyga (hod. „Sarapis”).  

ALMA  Indaro

 

                Na zakończenie tej części historii należałoby jeszcze kilka słów poświęcić reproduktorowi KAZANOWI – HELIOSOWI z Grunwaldu (o: DARGO v.d. Zwei Birken, m: CHRISTEL v. Wickhaus). Pies ten po śmierci pierwszego właściciela trafił do hodowli „z Rybia” i krył w latach 82-85. Pozostawił po sobie kilka reproduktorów CH Pl. SUMA od Jancola (m: AMI od Beliny), BASZANA z Głęboczka (m: ALTA Remedium), TONI-BOLO z La Amistad i SEBA z La Amistad (m: INEZ z Rybia). Z córek KAZANA-HELIOSA w naszej hodowli mają swój udział – SABA od Jancola (hod. „z Kuny”), HILDA z Rybia (hod. „Fiedelis et Fortis”), HAGA z Rybia (hod. „Alvorada”), BIRMA z Głęboczka (hod. „Kawalkada”), LEDA Riviera  (hod. „z Mocnego Rodu”), BESTIA z Sufczyna (hod. „z Jaskini”), BAJKA Krzywa Sosna (hod. „Dak, potem „Skand”).

CERA od Maruchy