Z W Y C I Ę Z C Y 2 0 2 2 r.

   Zwycięzcy XXXV Klubowej Wystawy Rottweilerów 26.06.2022 r. Sielpia Wielka  

Zwycięzcy Polski  2022 r.  MWPR Kielce 20.11.2022 r. – wyniki wystaw wkrótce .

Wszystkim Uczestnikom składamy gratulacje, życząc dalszych sukcesów wystawowych.