RELACJA z XXXVI Klubowej Wystawy Rottweilerów 9 września 2023 r. Chmielno

FANTASTYCZNA relacja z XXXVI Klubowej Wystawy Rottweilerów 9.09.2023 r. Chmielno wykonana i udostępniona dzięki Tadeusz Starszak , SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

 

https://photos.google.com/share/AF1QipNYxRuLdK5jJU4GODKHKDQrC_NZ9fLJPc9t6YeEm8hd-pfBWxoL0dNVuknJ5It78Q?key=MzlWNjZ2d01IREVVck5WV0tXei01bHhVNWVVejRB

 

https://photos.google.com/share/AF1QipOb1Fwjubwkb_7ZFbAUH4oLmH-rF4dYv1oGMKQMRnjk-f8FBUtfVEOCaGhbUBo2_A?key=N2M2S3h3UXRzd3pkNHByc2pLenRkY1p3aURwRWlB

 

 

D Z I Ę K U J E M Y    w imieniu Członków Klubu oraz Własnym !!!