Stoisko Klubu Rottweilera na EDS w Warszawie


Pragnąc promować naszą ukochaną rasę, jednocześnie integrując środowisko, postanowiliśmy zorganizować stoisko Klubu Rottweilera w Polsce na wystawie europejskiej w Warszawie. Prosimy o propozycję materiałów promujących Klub i rasę oraz zapraszamy do pomocy.