RANKING WYSTAWOWY KLUBU ZA ROK 2019

Aby wziąć udział w/w rankingu należy przesłać skany kart ocen wraz z tabelą z podliczonymi punktami z maksymalnie 10 wystaw do dnia 31.03 br. na adres e-mai: Klubu Rottweilera w Polsce  pl.klubrottweilera@gmail.com